Šiaurės baptistų asociacijos atstovų vizitas

Data: .

2014 m. gegužės27 d. jau ne pirmą kartą mus aplankė draugai iš Jungtinės Karalystės Šiaurės baptistų asociacijos (North Baptist Association – NBA). Vienas jų,dr. John Claydon, daug metų NBA vadovauja bendruomenių tarnautojų, diakonų, pastoriųugdymui ir mokymui. Universiteto dėstytoja Linda Hopkins, neseniai išleidusi praktinio pobūdžio knygelę apie darbą su šiuolaikiniu jaunimu, dalijosisavo patirtimiir platesne biblinebei istorine perspektyvanūsų sąjungos Neakivaizdinės Biblijos mokyklos (NEBIM) seminare Vilniuje, kur dalyvavo ir mūsų bendruomenės tarnautojai.

Bendraudami, svečiai pasakojo apie savo tarnystę Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje, kur jie aplankė daugumą LEBBS bažnyčių. Kartu šlovinome mūsų Viešpatį, giedojome ir meldėmės.

P1030720P1030722P1030724P1030726

 

Tikėjimo brolių iš Vokietijos vizitas

Data: .

2014 m. gegužės 11-15 d. mus aplankė mūsų draugai ir tikėjimo broliai iš Vokietijos.

Gegužės 12 d vyko KEBB tarybos susitikimas su mūsų bendruomenės ilgamečiais ir ištikimais draugais Helmutu ir Dagmara Freimanais bei partnerinės Leichlingen-Weltersbacho bendruomenės pastoriumi Kristofu Bekeriu (Christoph Becker) su žmona Sibile.  

Ordinacija tarnystei

Data: .

2014 m. Balandžio 27 d., sekmadienį turėjome gražią šventę bendruomenės lietuvių grupėje. Susirinkome prašyti Dievo palaimos ir suteikti  įgaliojimus tarnystei dviem sesėms – Sandrai Daktaraitei ir Linai Andronovienei,  kurios jau gana ilgą laiką aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Sesė Lina, pradėjusi tarnavimą bendruomenėje nuo ankstyvos jaunystės, o dabar gyvendama bei dirbdama ne Klaipėdoje, dažnai būna ir pasitarnauja mūsų pamaldose, vadovauja LEBBS Neakivaizdinei Biblijos mokyklai ir rūpinasi sąjungos leidiniu „Tiesos Draugas ekstra“. Sesė Sandra po mokslų seminarijoje Prahoje prieš metus grįžo pas mus ir ne tik tęsia darbą „Verandoje“, bet ir labai turiningai veda Biblijos studijas antradieniais, tvarko ir bendruomenės buhalteriją, na ir, žinoma, prisideda prie bendruomenės pamaldų bei kitų reikmių.

Buvo nemažai svečių iš arčiau ir iš toliau. Pamokslą apie tai, ko reikia, kad krikščionis galėtų gerai tarnauti bendruomenėje, sakė buvęs Europos tarptautinės baptistų seminarijos rektorius Keithas Jonesas (Kytas Džounsas), jį iš anglų kalbos vertė brolis Henrikas Žukauskas.Pamoksle buvo pabrėžti keturi dalykai, būtini tiems, kurie nori nuoširdžiai tarnauti savo broliams ir seserims bendruomenėje ir būti Dievo misijos darbininkais už jos ribų. Tie keturi svarbiausi dalykai iš daugelio reikalingų tarnaujantiems yra šie: būti įsišaknijusiems tikėjimu į prisikėlusį Kristų, būti įleidusiems šaknis į gyvą vietinę bažnyčią, turėti naudingą bažnyčiai teologinį išsilavinimą ir gyventi maldoje –maldoje, apimančioje ne vien asmeniškas ir vietines reikmes – bei mokinystėje. O visi mes turėtume suprasti, kad be Šventosios Dvasios veikimo niekas neturės naudos. Todėl melstis ir tikėti turime visi, su meile palaikydami tuos, kuriuos laiminame atsakingam tarnavimui.

Sveikinimo žodį sakė ir dalyvavo palaiminime mūsų Sąjungos pirmininkas brolis Irmantas Pinkoraitis. Sesės Lina ir Sandra liudijo, kaip Dievas jas pašaukė ir kas joms ypač padėjo įsijungti į aktyvų tarnavimą bendruomenėje.

Po pamaldų visų laukė jau tradicija bendruomenėje švenčių proga tampantys barščiai, o priedo dar ir kava su pyragais. Vaišių metu ir vėliau tęsėsi nuoširdus bendravimas ir pokalbiai su seniai matytais draugais ir susipažinimas su naujais.

Šventinės Kalėdų pamaldos

Data: .

2013.12.25 d. mūsų bažnyčioje įvyko šventinės pamaldos. Šiomis dienomis mes švenčiame ir šloviname gimusį žmonių Išganytoją – Jėzų Kristų. Giesmėmis ir maldomis dėkojame Dievui už Jo meilę žmonėms ne tik per didžiąsias šventes – galime dėkoti Dievui kiekvieną dieną.

Vaikai giedojo kalėdines giesmes. Viešnia iš Libano Marija trumpai papasakojo apie krikščionių padėtį Libane bei Artimuosiuose Rytuose ir prašė maldos už krikščionis ir daugybę pabėgėlių, kurie rado prieglobstį Libane dėl karo Sirijoje.

Brolis Arvydas pasidalijo mintimis apie Kristaus gimimą. Nors Kalėdų istorija mums nėra naujiena, kaskart galime rasti naują prasmę, kurią Dievas mums atveria pripildydamas mūsų širdis savo Tiesa.