Tikėjimo brolių iš Vokietijos vizitas

Data: .

2014 m. gegužės 11-15 d. mus aplankė mūsų draugai ir tikėjimo broliai iš Vokietijos.

Gegužės 12 d vyko KEBB tarybos susitikimas su mūsų bendruomenės ilgamečiais ir ištikimais draugais Helmutu ir Dagmara Freimanais bei partnerinės Leichlingen-Weltersbacho bendruomenės pastoriumi Kristofu Bekeriu (Christoph Becker) su žmona Sibile.  

Ordinacija tarnystei

Data: .

2014 m. Balandžio 27 d., sekmadienį turėjome gražią šventę bendruomenės lietuvių grupėje. Susirinkome prašyti Dievo palaimos ir suteikti  įgaliojimus tarnystei dviem sesėms – Sandrai Daktaraitei ir Linai Andronovienei,  kurios jau gana ilgą laiką aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Sesė Lina, pradėjusi tarnavimą bendruomenėje nuo ankstyvos jaunystės, o dabar gyvendama bei dirbdama ne Klaipėdoje, dažnai būna ir pasitarnauja mūsų pamaldose, vadovauja LEBBS Neakivaizdinei Biblijos mokyklai ir rūpinasi sąjungos leidiniu „Tiesos Draugas ekstra“. Sesė Sandra po mokslų seminarijoje Prahoje prieš metus grįžo pas mus ir ne tik tęsia darbą „Verandoje“, bet ir labai turiningai veda Biblijos studijas antradieniais, tvarko ir bendruomenės buhalteriją, na ir, žinoma, prisideda prie bendruomenės pamaldų bei kitų reikmių.

Buvo nemažai svečių iš arčiau ir iš toliau. Pamokslą apie tai, ko reikia, kad krikščionis galėtų gerai tarnauti bendruomenėje, sakė buvęs Europos tarptautinės baptistų seminarijos rektorius Keithas Jonesas (Kytas Džounsas), jį iš anglų kalbos vertė brolis Henrikas Žukauskas.Pamoksle buvo pabrėžti keturi dalykai, būtini tiems, kurie nori nuoširdžiai tarnauti savo broliams ir seserims bendruomenėje ir būti Dievo misijos darbininkais už jos ribų. Tie keturi svarbiausi dalykai iš daugelio reikalingų tarnaujantiems yra šie: būti įsišaknijusiems tikėjimu į prisikėlusį Kristų, būti įleidusiems šaknis į gyvą vietinę bažnyčią, turėti naudingą bažnyčiai teologinį išsilavinimą ir gyventi maldoje –maldoje, apimančioje ne vien asmeniškas ir vietines reikmes – bei mokinystėje. O visi mes turėtume suprasti, kad be Šventosios Dvasios veikimo niekas neturės naudos. Todėl melstis ir tikėti turime visi, su meile palaikydami tuos, kuriuos laiminame atsakingam tarnavimui.

Sveikinimo žodį sakė ir dalyvavo palaiminime mūsų Sąjungos pirmininkas brolis Irmantas Pinkoraitis. Sesės Lina ir Sandra liudijo, kaip Dievas jas pašaukė ir kas joms ypač padėjo įsijungti į aktyvų tarnavimą bendruomenėje.

Po pamaldų visų laukė jau tradicija bendruomenėje švenčių proga tampantys barščiai, o priedo dar ir kava su pyragais. Vaišių metu ir vėliau tęsėsi nuoširdus bendravimas ir pokalbiai su seniai matytais draugais ir susipažinimas su naujais.

Šventinės Kalėdų pamaldos

Data: .

2013.12.25 d. mūsų bažnyčioje įvyko šventinės pamaldos. Šiomis dienomis mes švenčiame ir šloviname gimusį žmonių Išganytoją – Jėzų Kristų. Giesmėmis ir maldomis dėkojame Dievui už Jo meilę žmonėms ne tik per didžiąsias šventes – galime dėkoti Dievui kiekvieną dieną.

Vaikai giedojo kalėdines giesmes. Viešnia iš Libano Marija trumpai papasakojo apie krikščionių padėtį Libane bei Artimuosiuose Rytuose ir prašė maldos už krikščionis ir daugybę pabėgėlių, kurie rado prieglobstį Libane dėl karo Sirijoje.

Brolis Arvydas pasidalijo mintimis apie Kristaus gimimą. Nors Kalėdų istorija mums nėra naujiena, kaskart galime rasti naują prasmę, kurią Dievas mums atveria pripildydamas mūsų širdis savo Tiesa.

 

Past. Darell Grice seminaras ir pokalbiai. Brolių iš Baltarusijos ir Uzbekistano apsilankymai.

Data: .

2013 m. rugsėjo 10-15 d. pas mus vešėjo daug metų pastoracinio darbo patirties turintis past. Darell Grice su savo žmona Faith. Svečiai atvyko iš Dallaso miesto, JAV. Darell ir Faith sudalyvavo daugelyje renginių, kurie įprastai vyksta mūsų bažnyčioje arba pas brolius ir seserys namuose, bendravo su žmonėmis ir norėjo kuo arčiau susipažinti su bendruomenės nariais.

2013.09.14 d. mes dalyvavome seminare-pokalbyje, kuri vedė past. Darell Griceu. Seminaro tema -  "Dvasiniai ir psichologiniai iššūkiai tarnystėje Dievui". O sekmadienį svečiai pasidalino Švento Rašto pamastymais ir bendravimu bažnyčios pamaldose.

Tą patį sekmadienį, rugsėjo 15 d., mus taip pat aplankė broliai ir seserys iš Baltarusijos ir Uzbekistano. Jie perdavė šiltus linkėjimus nuo savo bažnyčių ir pasidalino pamastymais iš Švento Rašto, papasakojo apie bažnyčių ir tikinčiųjų padėti jų šalyse. Svečias iš Uzbekistano, kur krikščioniškos bažnyčios labai persiekiamos, sakė visada dėkoti Dievui, kad mes turime bažnyčias ir patalpas, kur galime  laisvai rinktis, šlovinti Viešpatį. Jie tokių galimybių Uzbekistane neturi.

Prisiminkime savo maldose juos ir taip pat dėkokime Dievui už brolius ir seserys, kurie atvažiuoja pas mus ir  mes galime susitikti,  ir praturtinti ir padrąsinti vienas kitą.