faith 

Rekomenduoti Spausdinti

Mes tikime

... vieną Dievą- Visatos Kūrėją, kuris apreikštas Biblijoje kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia

... kad Biblija yra Šventosios Dvasios įkvėptas Dievo Žodis, kuris užrašytas šešiasdešimt šešiose Senojo ir Naujojo Testamentų knygose

... kad gailestingas Dievas puolusį ir nuodėmingą žmogų sutaikė su Savimi per savo Sūnaus mirtį

... kad Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš mirusiųjų užtikrina visiems tikintiesiems amžiną gyvenimą

... kad joks žmogus negali užsitarnauti Dievo malonės, nes tai yra Dievo dovana atgailaujantiems dėl savo nuodėmių

... kad veikiant Šventajai Dvasiai žmogus atgimsta iš aukšto ir tampa Dievo vaiku

... kad įtikėjęs žmogus liudija savo apsisprendimą pasikrikštydamas vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios

... kad Bažnyčiai - Kristaus Kūnui - gali priklausyti tik dvasiškai gyvi žmonės

... kad vietinė bažnyčia yra dalis Visuotinės Bažnyčios, kurios galva yra Kristus

... kad Viešpats Jėzus antrą kartą ateis į šį pasaulį kaip Teisėjas šlovėje ir galybėje

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');