Bendruomenės 175 metų jubiliejus

Data: .

KEBB 175 1KEBB 175 22016 m. spalio 8 d. Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė kartu su draugais ir svečiais šventė 175 metų bendruomenės įkūrimo jubiliejų. Sulaukėme draugų iš Lietuvos baptistų bendruomenių priklausiančių Lietuvos ev. baptistų sąjungai, Klaipėdos miesto evangeliškų bendruomenių, Biblijos studijų centro, „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, LCC Tarptautinio Universiteto, gavome sveikinimus nuo mūsų užsienio draugų iš Vokietijos: partnerinės bendruomenės Weltersbache, Helmuto ir Dagmaros Freimanų ir kitų draugų.

Širdys yra visos mūsų slaptos atminties archyvas. Tikrai išgyventi dalykai palieka ryškiausią pėdsaką. Kiekvienas žmogus atmintyje nešiojasi savo gyvenimo knygą; Taip ir kiekvienas mūsų bendruomenės narys savo širdyje saugo šių namų istoriją, nes ji jam brangi. Mūsų bendruomenės atsiradimas yra tiesioginis Dievo veikimo žmonėse vaisius. Jis susijęs su vieno paprasto žmogaus, Eduardo Grimo, dvasiniais išgyvenimais ir ieškojimais. 1841 metų spalio 2-os dienos vakarą, iš Vokietijos atvykęs brolis Johanas-Gerhardas Onkenas Dangės upėje pakrikštijo 16 seserų, o kitą dieną Kuršių mariose – 9 brolius. Taip gimė bendruomenė...

Dievo žinioje mūsų praeitis. Dabar, verčiant naują mūsų istorijos puslapį, maloningajam Dievui patikime savo ateitį. Žvelgdami į nueito kelio metus, dėkojame Viešpačiui, kad seniai uždegto žiburio šviesa dar šviečia ir šiandien, jog daugelis mūsų esame Dievo malonės stebuklų liudytojai.

Esame dėkingivisiems, kurie užrašė arba nufotografavo praeities įvykius, tapusius mūsų bažnyčios istorija.

Žmogaus širdis graži tiek, kiek joje gyvena Dievas. Širdis yra tikroji Jo šventovė. Jei mūsų tikėjimo ir gyvenimo upė tekės vien į Viešpatį, tikime, jog ir ateityje mūsų vaikai ir vaikaičiai minės šios bendruomenės jubiliejus.Sharikov Family Ministries koncertas

Data: .

2016 m. rugpjūčio mėnesį, pastoriui Albertui Latužiui pakvietus ir suderinus su kitomis bendruomenėmis,  Lietuvoje apsilankė svečiai iš Minesotos, JAV – Sharikov Family Ministries – Šarikovų šeima. Visos gausios šeimos nariai tarnauja Viešpačiui. Pirmasis koncertas įvyko rugpjūčio 6 d. Klaipėdos baptistų bažnyčioje. Svečiai pradžiugino mus muzikine šlovinimo programa. Išgirdome krikščioniškas giesmes rusų, anglų, ivrito (žydų) ir net lietuvių kalbomis, įvairią muziką ir liudijimus. Salėje susirinko mūsų bendruomenės nariai ir svečiai iš kitų evangeliškų bendruomenių.

Brolis Vladimiras Šarikovas tarnauja pastoriumi vienoje Minesotos baptistų bažnyčioje. Kadaise  Vladimiras su lietuve žmona Dina išvažiavo iš Lietuvos, kaip manė - neilgam,  bet atvažiavo į Lietuvą po ... 26 metų, su keturiais jau suaugusiais vaikais – Tadu, Susana, Stefanu ir Matu. Visi vaikai yra muzikalūs, groja įvairiais instrumentais ir gražiai gieda, o Matas skambina mažai mums žinomu instrumentu – marimba, kurią mes turėjome galimybę išgirsti. Svečiai padovanojo mums savo išleistus kompaktinius diskus su krikščioniškomis giesmėmis ir muzika, o jiems buvo padovanotas „Giesmių vainikas“ – lietuviškų krikščioniškų giesmių rinkinys.

Tai ne vienintelis Šarikovų šeimos patarnavimas Lietuvoje. Rugpjūčio 7 d. svečiai dalyvavo Ylakių baptistų bendruomenės 111 metų šventėje. Iš Klaipėdos šeima išvyko į Kauną,  kur surengtas koncertas evangelikų krikščionių baptistų bažnyčioje, o vėliau tokie pat renginiai numatyti Visagine ir Vilniuje. Po Lietuvos Šarikovų šeimos laukia ir kiti misijos laukai – Moldova, Graikija.

Daugiau apie Šarikovų šeimos tarnystę žr.  www.sharikovfamilyministries.com arba Facebook / sharikovfamilyministries.Brolių ordinacija dvasinei tarnystei bendruomenėje

Data: .

Kiekvienas sekmadienis yra šventė, bet 2016 m. liepos dešimtąją ta šventė buvo ypatinga mūsų bendruomenei ir ypač bendruomenės lietuvių grupei: dviejų mūsų brolių – Romano Revuto ir Sauliaus Griciaus – palaiminimas (ordinacija) dvasinei tarnystei bendruomenėje. Jau beveik metus visi sutaręmeldėmės, kad ir mes, ir patysbroliai suprastume ir atpažintume Dievo valią dėl jų pašaukimo ir įpareigojimo tarnystei su bendruomenės palaiminimu. Supratome, kad atėjo laikas tokiam žingsniui, kai senieji bendruomenės tarnautojai gali patikėti darbą jaunesniems.

Tikėjomės sulaukti svečio – mūsų sąjungos vadovo brolio Irmanto Pinkoraičio, bet jis negalėjo atvykti. Tačiau jau trečią sekmadienį iš eilės džiaugėmės matydami pamaldose Žukauskų šeimą.Sesė Gilija ir brolis Henrikas mums padėjo ir pamaldų vedimu, ir pamokslais. Ir šį sekmadienį klausėmės brolio Henriko pamokslo, paremto Luko 10,25-37 tekstu, apie tai, kas yra mūsų artimas, o tobuliausias pavyzdys mums visuose dalykuose – Viešpats Jėzus.

Broliai Saulius ir Romanas papasakojo apie savo kelią tarnaujant iki šiol ir apie tai, kaip jie supranta darbą tarnaujant bendruomenėje ir skelbiant Evangeliją už jos ribų ateityje. Bendruomenės tarnautojos – sesės Irena ir Sandra – pasidalijo mintimis ir Dievo Žodžiu, kaip ir kodėl bendruomenė suprato, jog atėjo laikas palaiminti ir įteisinti brolius tarnystei Dievo darbe. Ir brolio Romano žmona Vilija, ir Sauliaus – Liubava, abi mūsų sesės yra tikrai geros ir atsidavusios pagalbininkės jų tarnavime.

Palaiminimas vyko bendruomenės vyresniesiems uždedant rankas broliams Romanui ir Sauliui su malda.

Pasibaigus pamaldoms pasilikome pasivaišinti kava-arbata su pyragais, nusifotografuoti ir asmeniškai pasveikinti brolius bei pabendrauti. Dėkojame Dievui už palaimintą šventę.

Brolių iš Vokietijos vizitas

Data: .

2016 m. birželio 17 d. bažnyčios tarybos nariai ir vyresnieji susitiko su mūsų draugais iš Vokietijos: bendruomenės ilgamečiu ir ištikimu broliu Helmutu Freimanu  ir Ekhartu Šeferiu, kuris ilgą laiką tarnavo baptistų bendruomenėse kaip pastorius, o dabar jau pensininkas. Mus planavo aplankyti ir Dagmara Freiman, bet dėl automobilių kamščių Vokietijoje, ji negalėjo laiku atvykti į oro uostą.

Aptarėme mūsų bendruomenės gyvenimą, maldos poreikius. Esame dėkingi savo svečiams už jų dėmesį ir nuolatinį rūpinimąsi bendruomenėmis Lietuvoje. Helmutas perdavė brolių ir seserų iš Vokietijos asmenines aukas darbui Lietuvoje.

Bendravome prie puodelio arbatos, o Helmutas ir Ekhartas pasidalijo liudijimais, kaip galima tarnauti miesto bendruomenei, savo kaimynams ir įvairiais būdais skelbti žmonėms Evangeliją. Pastorius Ekhartas paliko mums padrąsinimą pasitikėti Dievu, nes Dievas veikia ir tada, kai mes jaučiamės silpni ar maži, svarbiausia Juo pasitikėti visada.