NEBIM seminaras: Evangelizacija Laiško hebrajams šviesoje

Data: .

2012 m. birželio 2 d. Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje įvyko NEBIM (LEBBS Neakivaizdinės Biblijos Mokyklos) seminaras, kurio tema - "Jėzus, geresnės Sandoros laiduotojas: Evangelizacija Laiško hebrajams šviesoje". Kalbėtojas: Dr. Parušas Paruševas, Tarptautinė baptistų teologijos seminarija, Praha.

Pasaulinės maldos diena 2012

Data: .

pray-for-worldKviečiame prisijungti prie pasaulinės maldos dienos!

Pasaulinės maldos dienos vizija

Kristaus šlovė ir palaiminimas tautoms.

,,Žemė bus pilna Viešpaties šlovės pažinimo kaip jūra pilna vandens.” Habakuko 2:14

Pasaulinės maldos dienos misija:

Raginti krikščionis iš viso pasaulio:

•Susiburti kartu atgailai ir maldai

•Dirbti kartu, kaip Dievo tarnai, vardan išgydimo ir palaiminimo visų tautų.

”Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.” 2 Kronikų 7:14