Bendruomenės 175 metų jubiliejus

Data: .

KEBB 175 1KEBB 175 22016 m. spalio 8 d. Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė kartu su draugais ir svečiais šventė 175 metų bendruomenės įkūrimo jubiliejų. Sulaukėme draugų iš Lietuvos baptistų bendruomenių priklausiančių Lietuvos ev. baptistų sąjungai, Klaipėdos miesto evangeliškų bendruomenių, Biblijos studijų centro, „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, LCC Tarptautinio Universiteto, gavome sveikinimus nuo mūsų užsienio draugų iš Vokietijos: partnerinės bendruomenės Weltersbache, Helmuto ir Dagmaros Freimanų ir kitų draugų.

Širdys yra visos mūsų slaptos atminties archyvas. Tikrai išgyventi dalykai palieka ryškiausią pėdsaką. Kiekvienas žmogus atmintyje nešiojasi savo gyvenimo knygą; Taip ir kiekvienas mūsų bendruomenės narys savo širdyje saugo šių namų istoriją, nes ji jam brangi. Mūsų bendruomenės atsiradimas yra tiesioginis Dievo veikimo žmonėse vaisius. Jis susijęs su vieno paprasto žmogaus, Eduardo Grimo, dvasiniais išgyvenimais ir ieškojimais. 1841 metų spalio 2-os dienos vakarą, iš Vokietijos atvykęs brolis Johanas-Gerhardas Onkenas Dangės upėje pakrikštijo 16 seserų, o kitą dieną Kuršių mariose – 9 brolius. Taip gimė bendruomenė...

Dievo žinioje mūsų praeitis. Dabar, verčiant naują mūsų istorijos puslapį, maloningajam Dievui patikime savo ateitį. Žvelgdami į nueito kelio metus, dėkojame Viešpačiui, kad seniai uždegto žiburio šviesa dar šviečia ir šiandien, jog daugelis mūsų esame Dievo malonės stebuklų liudytojai.

Esame dėkingivisiems, kurie užrašė arba nufotografavo praeities įvykius, tapusius mūsų bažnyčios istorija.

Žmogaus širdis graži tiek, kiek joje gyvena Dievas. Širdis yra tikroji Jo šventovė. Jei mūsų tikėjimo ir gyvenimo upė tekės vien į Viešpatį, tikime, jog ir ateityje mūsų vaikai ir vaikaičiai minės šios bendruomenės jubiliejus.window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');