Ypatingos pamaldos

Data: .

2016 m. kovo 13 d. pamaldos buvo ypatingos ir turiniu, ir susirinkusių, ir svečių gausa. Mūsų  tikėjimo sesės Anicetos Skrodenienės (išėjusios amžinybėn 1998 metais) dukra norėjo paminėti savo mamos 100-ąjį gimtadienį ir prašė, kad paminėjimą padarytų pastorius Albertas Latužis, kuris jos mamą palydėjo ir į paskutinę kelionę.

Sesės Anicetos gimtadienis kovo 16-tą, taigi  atsirado puiki proga pasikviesti į pamaldas ne tik Ylakių baptistų bendruomenės pastorių, bet ir bendruomenės šlovinimo grupę, nes antrą mėnesio sekmadienį pas juos pamaldų nebūna. Pamaldose dalyvavo sesės Anicetos Skrodenienės artimieji, buvo prisiminti jos tikėjimo ir gyvenimo epizodai. Klausėmės pastoriaus Alberto Latužio pamokslo apie tai, kaip svarbu kiekvienam žmogui pasitikrinti savo gyvenimo prasmę, kryptį ir tikslą, kaip svarbu turėti ir norėti atstatyti santykius su Dievu.
    
Ylakių baptistų bendruomenės jaunimo šlovinimo grupė pagiedojo nemažai gražių negirdėtų giesmių ir buvo džiugu matyti, kaip jauni žmonės pradeda eiti tikėjimo keliu tarnaudami ir šlovindami Dievą. Daug  giedojome ir visi kartu.

Taip jau sutapo, kad tą dieną buvo ir pastoriaus Alberto gimtadienis, pasveikinome jį ir prašome Dievo, kad ir tolau jį stiprintų šiame tarnavime.

Po pamaldų sesės Anicetos artimieji buvo suplanavę vykti į kapines. Mes pasilikome pabendrauti su svečiais iš Ylakių prie stalo su jau tradicija tampančia sriuba ir, aišku, arbata-kava su pyragais.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');