Draugų iš Vokietijos vizitas

Data: .

2017 m. rugsėjo 17 d. ‒ sekmadienis ‒ buvo ypač turtingas Dievo dovanomis mūsų bendruomenei. Po gana ilgo laiko mus galėjo aplankyti Vilniaus „Naujojo Testamento“ bažnyčios pastorius Irmantas Pinkoraitis su žmona. Visi dėkojome Dievui už jam suteiktą sveikatą ir galimybę vėl tarnauti Dievo Žodžiu. Brolis Irmantas padėkojo už maldas, palaikymą ir paramą, suteiktą jo šeimai išbandymo metu.

Brolis pasidalijo pamokslu iš Jokūbo palaiminimo istorijos (Pradžios knyga 32, 23-30): ką reiškia grumtis su Dievu, dėl ko vyksta ši kova, ar mes esame pasiruošę tokiai kovai, kodėl mums svarbus Dievo  palaiminimas ir kuo jis pasireiškia mūsų gyvenime.

O dar viena Dievo dovana mums buvo nuo pavasario laukti mūsų bendruomenės ilgamečiai draugai iš Vokietijos: Helmutas ir Dagmara Freimanai ir partnerinės bendruomenės Weltersbache atstovai Giunteris ir Siuzana Štolcai.

Helmutas pasveikino bendruomenę Švento Rašto eilute iš Evangelijos pagal Joną 6, 63: "Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas". Jis priminė mūsų bendruomenės istorijos pradžią 1841 metais ir jų pirmuosius vizitus ir susitikimus su tikinčiaisiais broliais ir seserimis 1991 metais. Daug kas nuo tų laikų pasikėtė ir daug kas keičiasi ‒ keičiasi pasaulis, žmonės, bendruomenės... Bet Dievas, Viešpats Jėzus Kristus ir Jo Žodis išlieka tas pats – gyvas, galintis keisti žmonės ir vesti juos į naują gyvenimą.

Helmutas padėkojo Klaipėdos ir kitoms Lietuvos bendruomenėms už draugystę, kuri tęsiasi iki šiol, už maldas ir nueitą kartu kelią. Svečiai perdavė linkėjimus nuo Zoisto bendruomenės, kuriai šiuo metu priklauso.

Brolis Giunteris perdavė šiltus linkėjimus iš Weltersbacho bendruomenės. Mūsų bendruomenės atstovai svečiavosi Weltersbache 2016 metais. Daugelis brolių ir seserų todėl perdavė asmeniškus linkėjimus mūsų bendruomenei. Giunteris kalbėjo, kad esame suvienyti maldomis ir sveikino mus Evangelijos pagal Luką 10, 20 eilute, kurioje rašoma, kaip Jėzus Kristus išsiuntė septyniasdešimt du savo mokinius skelbti Evangeliją. Su didžiausiu džiaugsmu ir ypatingais išgyvenimais  jie grįžo su žinia, kad ir dvasios jiems paklūsta, o Jėzus pasakė: „Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

Mus slegia daug dalykų, išgyvenimų, bet svarbu džiaugtis, kad mūsų vardai įrašyti danguje. „Ar mano vardas yra ten įrašytas? – paklauskime savęs, – ar Jėzus Kristus užima pirmą vietą mano gyvenime?“ Giunteris ir Siuzana palinkėjo mums visiems daug Dievo palaimos einant kartu su Kristumi per gyvenimą.

Svečiai iš Vokietijos aplankė ne vien mus, jie pabuvojo Ylakių, Mažeikių ir Šiaulių bendruomenėse, domėdamiesi bendruomenių dvasine tarnyste ir materialine padėtimi ir dalydamiesi savo gausia ir įvairia gyvenimo patirtimi.



P1050295

Trečiadienio vakarą svečiai ir mūsų bendruomenės aktyvas susirinkome kartu pasikalbėti, pasivaišinti ir atsisveikinti, nes svečiai kitą rytą ruošėsi vykti į Kauną, Visaginą ir Vilnių, o po to jau namo. Buvo daug klausimų mums, į kuriuos stengėmės atsakyti ir daug patarimų bei palinkėjimų, kaip geriau tvarkytis konkrečiais atvejais, pasinaudojant pagalba. Svečiai domėjosi atskiromis mūsų tarnavimo problemomis ir pasakojo apie savo bendruomenių patirtį. Labai nuoširdų bendravimą užbaigėme Viešpaties mums palikta malda kiekvienas savo kalba ir bendra nuotrauka.

 

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');