Brolių iš Baltarusijos "Shomer International" vizitas

Data: .

2015 m. rugsėjo 13 d., sekmadienį,mus aplankė svečiai iš Baltarusijos, "Shomer-International"  – žydų ir krikščionių dialogo centro Baltarusijoje.Tai buvo mesijinė žydų šlovinimo grupė „Baruch band“, vadovaujama brolio Boriso Idelčiko.

Svečiai pradžiugino musgiesmėmis ir muzika. „Baruch“ hebrajų kalba reiškia palaimintas. Ir broliai iš Baltarusijos norėjo pasidalinti su mumis Dievo palaiminimu. Jie atliko kelias Boriso Idelčiko parašytas giesmes, giesmes Biblijos psalmių žodžiais ir tradicines žydų giesmes. Brolis Borisas pasidalijo liudijimu ir padeklamavo savo eilėraštį „Aklasis pakelėje“. Pamaldų pabaigoje išgirdome žydų tradicinio instrumento šofaro – rago, kuriuo paskelbiama žydų Yom Teruah (hebrajų kalba) -  Trimitų Diena, Biblijinė šventė, arba Naujųjų metų pradžia pagal jų kalendorių, garsus. (Šiemet jų Naujieji metai prasidėjo rugsėjo 14 dieną.)O jau 2015.09.20 d. Klaipėdos baptistų bendruomenės salėje pirmą kartą Klaipėdoje koncertavo svečiai iš Baltarusijos - muzikos ansamblis, kuriam vadovauja Viačeslavas Pankovas - smuikininkas iš Gardino, koncertmeisteris - Larisa Merkulova. Koncertas buvo atviros, judėjų-krikščionių dialogo "Šomero-International" BY–EU programos dalis.

Smuikininkas-virtuozas iš Baltarusijos atliko muzikos programą, sudarytą iš klasikinių žydų ir kitų pasaulio kompozitorių muzikinio paveldo. Mes išgirdome J.S.Bacho, N. Paganini, Haydno, Albinoni'o, Vivaldi, Kreislerio, Berno, Samartini, Dvoržako, Wieniawskio, Schuberto, Uiliamso ir kt. muzikinius kūrinius. Vienas iš kūrinių buvo Hatikvah (hebr. Viltis) - Izraelio valstybės himnas, parašyas kompozitotaius Samuelio Coheno.