Brolių iš Vokietijos vizitas

Data: .

2016 m. birželio 17 d. bažnyčios tarybos nariai ir vyresnieji susitiko su mūsų draugais iš Vokietijos: bendruomenės ilgamečiu ir ištikimu broliu Helmutu Freimanu  ir Ekhartu Šeferiu, kuris ilgą laiką tarnavo baptistų bendruomenėse kaip pastorius, o dabar jau pensininkas. Mus planavo aplankyti ir Dagmara Freiman, bet dėl automobilių kamščių Vokietijoje, ji negalėjo laiku atvykti į oro uostą.

Aptarėme mūsų bendruomenės gyvenimą, maldos poreikius. Esame dėkingi savo svečiams už jų dėmesį ir nuolatinį rūpinimąsi bendruomenėmis Lietuvoje. Helmutas perdavė brolių ir seserų iš Vokietijos asmenines aukas darbui Lietuvoje.

Bendravome prie puodelio arbatos, o Helmutas ir Ekhartas pasidalijo liudijimais, kaip galima tarnauti miesto bendruomenei, savo kaimynams ir įvairiais būdais skelbti žmonėms Evangeliją. Pastorius Ekhartas paliko mums padrąsinimą pasitikėti Dievu, nes Dievas veikia ir tada, kai mes jaučiamės silpni ar maži, svarbiausia Juo pasitikėti visada.