Šventinės Kalėdų pamaldos

Data: .

2013.12.25 d. mūsų bažnyčioje įvyko šventinės pamaldos. Šiomis dienomis mes švenčiame ir šloviname gimusį žmonių Išganytoją – Jėzų Kristų. Giesmėmis ir maldomis dėkojame Dievui už Jo meilę žmonėms ne tik per didžiąsias šventes – galime dėkoti Dievui kiekvieną dieną.

Vaikai giedojo kalėdines giesmes. Viešnia iš Libano Marija trumpai papasakojo apie krikščionių padėtį Libane bei Artimuosiuose Rytuose ir prašė maldos už krikščionis ir daugybę pabėgėlių, kurie rado prieglobstį Libane dėl karo Sirijoje.

Brolis Arvydas pasidalijo mintimis apie Kristaus gimimą. Nors Kalėdų istorija mums nėra naujiena, kaskart galime rasti naują prasmę, kurią Dievas mums atveria pripildydamas mūsų širdis savo Tiesa.