NEBIM seminaras "Renkamės šlovinti Viešpatį. Pamaldų samprata bei įvairovė".

Data: .

2013 m. gegužio 4 d. Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje įvyko NEBIM (Neakivaizdinė Biblijos Mokykla prie LEBBS) seminaras, kurio tema - "Renkamės šlovinti Viešpatį. Pamaldų samprata bei įvairovė". Seminaro lektorė: Dr. Lina Andronovienė.

    Seminare kalbėta ir diskutuota, kas yra pamaldos ir kodėl mes ateiname į pamaldas, kokios jos yra ir kokios turėtų būti. Kai mes ateiname į pamaldas, ko mes laukiame iš jų? Ar ateiname tik „pasimaitinti“ ar galime ir patys jose dalyvauti, patys kažką atnešti. Ar ateiname į pamaldas „tik pabūti“ ar ateiname pašlovinti Dievą ir ką mūsų pamaldos skelbia kitiems žmonėms.  

   Seminare mes kalbėjomės, kokie elementai yra jose  pagrindiniai, o kokie gali būti papildomi ar įvairinami, priklausomai nuo konteksto. Jei mes suprantame bažnyčia kaip kūną,  ar turėtų pamaldos būti tik pastoriaus ir dar kai kuriu tarnautojų pareiga ar kiekvienas mūsų gali prisidėti prie jų organizacijos ir vedimo tomis dovanomis, kurias gavome iš Dievo.
     Seminaro pabaigoje mes turėjome praktinę galimybę paruošti pamaldas, kuriose dalyvavo visi seminaro klausytojai.