Draugų iš Vokietijos vizitai

Data: .

2013 m. balandžio mėn. mus aplankė mūsų draugai ir tikėjimo broliai iš Vokietijos.

2013 m. balandžio 15 d. vyko KlEBB tarybos susitikimas su Helmutu ir Dagmar Freimanais. Jie trumpai pasidalino apie Vokietijos baptistų sąjungos paramos fondo paramos programas ir galimas finansavimo programas Lietuvos baptistų bažnyčioms. Šį kartą jie taip pat perdavė nemažai finansinės paramos ir aukų iš mūsų draugų Vokietijoje, o taip pat nuo brolių ir seserų iš mūsų partnerinės Leichlingen-Weltersbach bažnyčios bendruomenės, kurios pastorius Christoph Becker ir mūsų draugai Helmutu ir Dagmar Freimanai, duos Dievas, aplankys mus 2014 metais pavasarį-vasarą.

2013 balandžio mėn. pabaigoje įvyko dar vienas susitikimas su dar viena grupe iš Vokietijos partnerinės bendruomenės atstovais, šį kartą iš Aleno baptistų bažnyčios ir gretimų bažnyčių atstovais. Balandžio 28 d. jie dalyvavo bažnyčios pamaldose, o balandžio 29 d. prie šiltos arbatos puodelio jie daugiau papasakojo apie savo bendruomenės, apie tarnystė ir bendruomeninį gyvenimą. Mes visada gauname iš jų bažnyčios biuletenį, kurį veda sesuo Renata Einars ir mes prisiminkime, ir melskimės už jų bendruomenę ir jų tarnavimą Dievui.