Past. Darell Grice seminaras ir pokalbiai. Brolių iš Baltarusijos ir Uzbekistano apsilankymai.

Data: .

2013 m. rugsėjo 10-15 d. pas mus vešėjo daug metų pastoracinio darbo patirties turintis past. Darell Grice su savo žmona Faith. Svečiai atvyko iš Dallaso miesto, JAV. Darell ir Faith sudalyvavo daugelyje renginių, kurie įprastai vyksta mūsų bažnyčioje arba pas brolius ir seserys namuose, bendravo su žmonėmis ir norėjo kuo arčiau susipažinti su bendruomenės nariais.

2013.09.14 d. mes dalyvavome seminare-pokalbyje, kuri vedė past. Darell Griceu. Seminaro tema -  "Dvasiniai ir psichologiniai iššūkiai tarnystėje Dievui". O sekmadienį svečiai pasidalino Švento Rašto pamastymais ir bendravimu bažnyčios pamaldose.

Tą patį sekmadienį, rugsėjo 15 d., mus taip pat aplankė broliai ir seserys iš Baltarusijos ir Uzbekistano. Jie perdavė šiltus linkėjimus nuo savo bažnyčių ir pasidalino pamastymais iš Švento Rašto, papasakojo apie bažnyčių ir tikinčiųjų padėti jų šalyse. Svečias iš Uzbekistano, kur krikščioniškos bažnyčios labai persiekiamos, sakė visada dėkoti Dievui, kad mes turime bažnyčias ir patalpas, kur galime  laisvai rinktis, šlovinti Viešpatį. Jie tokių galimybių Uzbekistane neturi.

Prisiminkime savo maldose juos ir taip pat dėkokime Dievui už brolius ir seserys, kurie atvažiuoja pas mus ir  mes galime susitikti,  ir praturtinti ir padrąsinti vienas kitą.


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');