Brolių iš Baltarusijos "Shomer International" vizitas

Data: .

2015 m. rugsėjo 13 d., sekmadienį,mus aplankė svečiai iš Baltarusijos, "Shomer-International"  – žydų ir krikščionių dialogo centro Baltarusijoje.Tai buvo mesijinė žydų šlovinimo grupė „Baruch band“, vadovaujama brolio Boriso Idelčiko.

Svečiai pradžiugino musgiesmėmis ir muzika. „Baruch“ hebrajų kalba reiškia palaimintas. Ir broliai iš Baltarusijos norėjo pasidalinti su mumis Dievo palaiminimu. Jie atliko kelias Boriso Idelčiko parašytas giesmes, giesmes Biblijos psalmių žodžiais ir tradicines žydų giesmes. Brolis Borisas pasidalijo liudijimu ir padeklamavo savo eilėraštį „Aklasis pakelėje“. Pamaldų pabaigoje išgirdome žydų tradicinio instrumento šofaro – rago, kuriuo paskelbiama žydų Yom Teruah (hebrajų kalba) -  Trimitų Diena, Biblijinė šventė, arba Naujųjų metų pradžia pagal jų kalendorių, garsus. (Šiemet jų Naujieji metai prasidėjo rugsėjo 14 dieną.)O jau 2015.09.20 d. Klaipėdos baptistų bendruomenės salėje pirmą kartą Klaipėdoje koncertavo svečiai iš Baltarusijos - muzikos ansamblis, kuriam vadovauja Viačeslavas Pankovas - smuikininkas iš Gardino, koncertmeisteris - Larisa Merkulova. Koncertas buvo atviros, judėjų-krikščionių dialogo "Šomero-International" BY–EU programos dalis.

Smuikininkas-virtuozas iš Baltarusijos atliko muzikos programą, sudarytą iš klasikinių žydų ir kitų pasaulio kompozitorių muzikinio paveldo. Mes išgirdome J.S.Bacho, N. Paganini, Haydno, Albinoni'o, Vivaldi, Kreislerio, Berno, Samartini, Dvoržako, Wieniawskio, Schuberto, Uiliamso ir kt. muzikinius kūrinius. Vienas iš kūrinių buvo Hatikvah (hebr. Viltis) - Izraelio valstybės himnas, parašyas kompozitotaius Samuelio Coheno.
NEBIM seminaras „Misija Jėzaus laike ir šiandien“

Data: .

2015 m. birželio 20 d., šeštadienį, Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje įvyko NEBIM (Neakivaizdinė Biblijos Mokykla prie LEBBS) seminaras  „Misija Jėzaus laike ir šiandien“ tema. Seminaro lektorius Paul Revill ir broliai  iš Jungtinės Karalystės Šiaurės baptistų asociacijos (North Baptist Association – NBA), aplanko mus jau ne pirmą kartą. Penktadienio vakarą mes – Klaipėdos baptistų bažnyčios nariai – bendravome su broliais prie  puodelio arbatos. Penki mūsų svečiai, atstovaudami skirtingus visuomenės sluoksnius savaime rodė, kad misija yra visų mūsų užduotis. Vienas iš mūsų svečių – verslininkas, kitas – universiteto profesorius (dabar jau pensininkas), du kiti pusę savaitės dirba, pusę – mokosi teologijos koledže ir nori tapti geresniais pastoriais, nes jau tarnauja savo bažnyčiose (vienas jų kilęs iš Nigerijos ir darbuojasi tarp savo tautiečių), seminaro lektorius vadovauja misijos darbui penkiasdešimties baptistų bažnyčių sąjungoje šiaurinėje Anglijoje.

Į seminarą susirinko LEBBS sąjungos bažnyčių atstovai. Seminare klausėmės ir ir diskutavome apie misiją, jos supratimą Jėzaus laikais ir šiandien. Broliai iš Jungtinės Karalystės dalijosi savo įžvalgomis apie krikščionišką bažnyčią savo šalyje, misijos darbo patirtimi ir misijos darbo pavyzdžiais. Vėliau kalbėjomės ir diskutavome apie misijos darbą Lietuvos kontekste: ką reiškia misija mūsų aplinkybėse ir vietose; bendruomenių atstovai dalijosi misijos ir bažnyčių tarnavimo pavyzdžiais. Visi norėjome išgirsti vieni kitus ir pasimokyti, kaip mūsų gyvenimas bei krikščioniškos bendruomenės narių tarnavimas galėtų būti „druska ir šviesa“ pasauliui.

Brolių iš Moldavijos ir Kanados vizitas

Data: .

2015 m. kovo 1 d. mus aplankė du broliai Kristuje (ir gyvenime) iš Moldavijos – Olegas ir Vitalijus Turlac. Olegas jau 5 metus su šeima gyvena ir tarnauja Kanadoje, Toronto mieste, o Vitalijus gyvena ir darbuojasi kaip pastorius Kišineve, Moldavijoje. Prieš 11 metų Vitalijus baigė LCC – krikščionišką koledžą Klaipėdoje, o dabar su broliu atvyko aplankyti savo mokslo metų miesto.

Olegas papasakojo apie misijos, kurioje jis tarnauja, veiklą. Pagrindinės misijos veiklos kryptys tai – pagalba moterims, kurios nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, pagalba stokojantiems bei vaikams su negalia, pagalba persekiojamai bažnyčiai, krikščioniškos literatūros rusų kalba platinimas buvusios TSRS šalyse – Moldavijoje, Ukrainoje, vidurinės Azijos respublikose. Misionieriai prašė palaikyti ir prisiminti jų tarnavimą maldose.

Broliai pasitarnavo pamokslaudami rusų ir lietuvių grupių pamaldose, po kurių pasilikome šiltam bendravimui prie arbatos puodelio.

Šventinės jungtinės pamaldos

Data: .

2014 m. gruodžio 21 d. mūsų bažnyčios patalpose įvyko keturių evangelinių Klaipėdos bažnyčių jungtinės šventinės pamaldos. Šlovinti mūsų Viešpatį kartu susirinko Laisvųjų krikščionių, „Didesnės malonės“, „Vynuogyno“ ir  Evangelikų baptistų bendruomenės.

Mes kartu meldėmės, klausėmės pastoriaus Modesto Gaubo (Laisvųjų krikščionių bažnyčia) pamokslo ir pastoriaus Andriaus Valaičio („Didesnės malonės“ bažnyčia) liudijimo, giedojome kalėdines giesmes. Po pamaldų vyko nuoširdus bendravimas vaišinantis suneštiniais skanėstais, arbata ir kava.

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');