NEBIM seminaras „Misija Jėzaus laike ir šiandien“

Data: .

2015 m. birželio 20 d., šeštadienį, Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje įvyko NEBIM (Neakivaizdinė Biblijos Mokykla prie LEBBS) seminaras  „Misija Jėzaus laike ir šiandien“ tema. Seminaro lektorius Paul Revill ir broliai  iš Jungtinės Karalystės Šiaurės baptistų asociacijos (North Baptist Association – NBA), aplanko mus jau ne pirmą kartą. Penktadienio vakarą mes – Klaipėdos baptistų bažnyčios nariai – bendravome su broliais prie  puodelio arbatos. Penki mūsų svečiai, atstovaudami skirtingus visuomenės sluoksnius savaime rodė, kad misija yra visų mūsų užduotis. Vienas iš mūsų svečių – verslininkas, kitas – universiteto profesorius (dabar jau pensininkas), du kiti pusę savaitės dirba, pusę – mokosi teologijos koledže ir nori tapti geresniais pastoriais, nes jau tarnauja savo bažnyčiose (vienas jų kilęs iš Nigerijos ir darbuojasi tarp savo tautiečių), seminaro lektorius vadovauja misijos darbui penkiasdešimties baptistų bažnyčių sąjungoje šiaurinėje Anglijoje.

Į seminarą susirinko LEBBS sąjungos bažnyčių atstovai. Seminare klausėmės ir ir diskutavome apie misiją, jos supratimą Jėzaus laikais ir šiandien. Broliai iš Jungtinės Karalystės dalijosi savo įžvalgomis apie krikščionišką bažnyčią savo šalyje, misijos darbo patirtimi ir misijos darbo pavyzdžiais. Vėliau kalbėjomės ir diskutavome apie misijos darbą Lietuvos kontekste: ką reiškia misija mūsų aplinkybėse ir vietose; bendruomenių atstovai dalijosi misijos ir bažnyčių tarnavimo pavyzdžiais. Visi norėjome išgirsti vieni kitus ir pasimokyti, kaip mūsų gyvenimas bei krikščioniškos bendruomenės narių tarnavimas galėtų būti „druska ir šviesa“ pasauliui.

Brolių iš Moldavijos ir Kanados vizitas

Data: .

2015 m. kovo 1 d. mus aplankė du broliai Kristuje (ir gyvenime) iš Moldavijos – Olegas ir Vitalijus Turlac. Olegas jau 5 metus su šeima gyvena ir tarnauja Kanadoje, Toronto mieste, o Vitalijus gyvena ir darbuojasi kaip pastorius Kišineve, Moldavijoje. Prieš 11 metų Vitalijus baigė LCC – krikščionišką koledžą Klaipėdoje, o dabar su broliu atvyko aplankyti savo mokslo metų miesto.

Olegas papasakojo apie misijos, kurioje jis tarnauja, veiklą. Pagrindinės misijos veiklos kryptys tai – pagalba moterims, kurios nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, pagalba stokojantiems bei vaikams su negalia, pagalba persekiojamai bažnyčiai, krikščioniškos literatūros rusų kalba platinimas buvusios TSRS šalyse – Moldavijoje, Ukrainoje, vidurinės Azijos respublikose. Misionieriai prašė palaikyti ir prisiminti jų tarnavimą maldose.

Broliai pasitarnavo pamokslaudami rusų ir lietuvių grupių pamaldose, po kurių pasilikome šiltam bendravimui prie arbatos puodelio.

Šventinės jungtinės pamaldos

Data: .

2014 m. gruodžio 21 d. mūsų bažnyčios patalpose įvyko keturių evangelinių Klaipėdos bažnyčių jungtinės šventinės pamaldos. Šlovinti mūsų Viešpatį kartu susirinko Laisvųjų krikščionių, „Didesnės malonės“, „Vynuogyno“ ir  Evangelikų baptistų bendruomenės.

Mes kartu meldėmės, klausėmės pastoriaus Modesto Gaubo (Laisvųjų krikščionių bažnyčia) pamokslo ir pastoriaus Andriaus Valaičio („Didesnės malonės“ bažnyčia) liudijimo, giedojome kalėdines giesmes. Po pamaldų vyko nuoširdus bendravimas vaišinantis suneštiniais skanėstais, arbata ir kava.

 

Šiaurės baptistų asociacijos atstovų vizitas

Data: .

2014 m. gegužės27 d. jau ne pirmą kartą mus aplankė draugai iš Jungtinės Karalystės Šiaurės baptistų asociacijos (North Baptist Association – NBA). Vienas jų,dr. John Claydon, daug metų NBA vadovauja bendruomenių tarnautojų, diakonų, pastoriųugdymui ir mokymui. Universiteto dėstytoja Linda Hopkins, neseniai išleidusi praktinio pobūdžio knygelę apie darbą su šiuolaikiniu jaunimu, dalijosisavo patirtimiir platesne biblinebei istorine perspektyvanūsų sąjungos Neakivaizdinės Biblijos mokyklos (NEBIM) seminare Vilniuje, kur dalyvavo ir mūsų bendruomenės tarnautojai.

Bendraudami, svečiai pasakojo apie savo tarnystę Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje, kur jie aplankė daugumą LEBBS bažnyčių. Kartu šlovinome mūsų Viešpatį, giedojome ir meldėmės.

P1030720P1030722P1030724P1030726