Brolių iš Moldavijos ir Kanados vizitas

Data: .

2015 m. kovo 1 d. mus aplankė du broliai Kristuje (ir gyvenime) iš Moldavijos – Olegas ir Vitalijus Turlac. Olegas jau 5 metus su šeima gyvena ir tarnauja Kanadoje, Toronto mieste, o Vitalijus gyvena ir darbuojasi kaip pastorius Kišineve, Moldavijoje. Prieš 11 metų Vitalijus baigė LCC – krikščionišką koledžą Klaipėdoje, o dabar su broliu atvyko aplankyti savo mokslo metų miesto.

Olegas papasakojo apie misijos, kurioje jis tarnauja, veiklą. Pagrindinės misijos veiklos kryptys tai – pagalba moterims, kurios nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, pagalba stokojantiems bei vaikams su negalia, pagalba persekiojamai bažnyčiai, krikščioniškos literatūros rusų kalba platinimas buvusios TSRS šalyse – Moldavijoje, Ukrainoje, vidurinės Azijos respublikose. Misionieriai prašė palaikyti ir prisiminti jų tarnavimą maldose.

Broliai pasitarnavo pamokslaudami rusų ir lietuvių grupių pamaldose, po kurių pasilikome šiltam bendravimui prie arbatos puodelio.