Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Gegužis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2016 gegužis

Sekmadienis 1 d.

Ketvirtadienis 5,12,19,26 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją : Ps. 67. Apd. 16,9-15. Apr. 21,10;22,5. Jono 14,23-29.ir Jono 5,1-9.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Motinos diena. Sveikiname

Atverkime Bibliją:
5 d. Jono 14, 15-31.
12 d  Jono 16, 1-15.
19 d. Apd. 2,1-13.
26 d. Rom. 8,1-17.

Pirmadienis 2,9,16,23,30 d.

Penktadienis 6,13,20,27 d.

Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos.
Laukiame jūsų 18 val.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 3,10,17,24,31 d.

Šeštadienis 7,14,21,28 d.

 

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 4,11,18,25 d.

Sekmadienis 8 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Apd. 16,16-34. Ps.97. Apr.22,12-14,16-17, 20-21. Jono 17,20- 26.

 

Sekmadienis 15 d.

Sekmadienis 22 d.

Sekmadienis 29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 2,1-21 arba Pradžios 11,1-9. Ps.104,24-34,35b Rom.8,14-17 arba Apd.2,1-21.
Jono 14,8-17 (25-27 )_
Šv. Dvasios apsireiškimas.
SEKMINĖS.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Patarlių 8,1-4, 22-31. Ps.8 Rom.5, 1-5. Jono 16, 12-15.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: 1 Karalių 18, 20-21,(22-29) 30- 39. Ps.69. Gal. 1,1-12. Luko 7, 1-10.

  

Išgirstos mintys:
Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ir nepajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau.

Šventosios Dvasios apsireiškimas


Apd. 2,1-13: "Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti."     Likusi tekstą skaitykite iš knygos.

Sekminių šventė simbolizuojanti Šventosios Dvasios išsiliejimą, vyko praėjus penkiasdešimčiai dienų po Pirmųjų vaisių šventės, kuri liudijo apie Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Tą Sekminių dieną mokiniai visi buvo drauge vienoje vietoje, jie aptarinėjo įvykius kurie nutiko paskutiniu laiku.

Dvasios atėjimas pasireiškė, per garsą, kurį buvo galima išgirsti, per vaizdą kuri galima pamatyti ir stebuklą kurį patyrė, išgirdus suprantama kalba kalbančius apaštalus.

1    Ūžesys, kuris pasigirdo, pripildė visą namą tarsi smarkus vėjo gausmas. (Daugelis mano kad tai Evangelijos garsas, priverčiąs žmones suklusti).

2    Vaizdas, kurį išvydo susirinkusieji pamatė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš ]ų.(Ugnies liežuvių nusileidimas ant mokytinių galvų, simbolizuoja, kad Šventoji Dvasia sutelkiama įtikėjusiems Jėzaus Kristaus aukos galią.

3    Šventosios Dvasios pripildyti mokiniai, prakalbo žmonėms, suprantama kalbą. Kiekvienas girdėjo ką mokiniai kalbėjo jų gimtąja kalba. Visi labai stebėjosi !kas tai? Jie skelbia įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Ką tai reiškia? (Manoma, kad tai ženklas, kad Evangelija bus paskelbta visam pasaulyje, visoms tautoms, kalbančioms įvairiomis kalbomis.)

Šventoji Dvasia apsigyveno žmonėse visam laikui ji atėjo, kad pasiliktų Jono 14,16: „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, - Tiesos Dvasią.“

Dievo Dvasia mumyse apsigyvena iškart, kai tampame išgelbėti, priėmę Jėzaus Kristaus malonę. Kad tobulėtume Jo malonėje, Dvasia mums padeda suprasti skaitant Žodį, apmąstyme, maldoje, bei gyventi Viešpaties malonėje.

Taigi Šventosios Dvasios atėjimas Sekminių dieną subūrė tikinčiuosius į Bažnyčią, Kristaus Kūną. Nuo šiol tikintys žydai ir pagonys tampa vienu nauju žmogumi Kristuje Jėzuje to paties Kūno nariais. Ap. Paulius savo laiške 1 Kor.12,13 rašo:
„Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi - žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.“


Sparnais ramybės denk ir klysti mums neleisk,
Tu, Užtarėja maloni, mus niekad neapleisk.

                                                                                                    Giesmių vainikas Nr.92

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas