Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Balandis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 Balandis

Sekmadienis 3 d.

Ketvirtadienis 7,14,21,28 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Apd. 5,27-32. Ps. 150 arba Ps.118,14-29. Apr.1,4-8
Jono 20,19- 31.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
 07 d. Jono 20,19-30.
 14 d. Luko 24,13-35.
 21 d. Mork. 16,9-20.
 28 d. Mato 24,28-44.
Kristus sako: „PASILIKIT MANYJE." Jono 15,4

Pirmadienis 4,11,18,25 d.

Penktadienis 1,8,15,22,29 d.

18 val. - Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. 
Esat laukiami.

18 val. Jaunimo vakaras pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676. Esat laukiami.

Antradienis 5,12,19,26 d.

Šeštadienis 2,9,16,23,30 d.

 

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 6,13,20,27 d.

Sekmadienis 10 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Apd. 9,1-6.(7-10). Ps.30. Apd.5,11-14. Jono 21,1-19.

 

Sekmadienis 17 d.

Sekmadienis 24 d.

Sekmadienis 1/05 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 9,36-43. Ps. 23.
Apr. 7,9-17. Jono 10,22-30.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 11,1-18. Ps. 148. Apr. 21,1-6. Jono 13,31-35.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 16,9-15. Ps. 67.
Apr. 21,10, 22-25. Jono 14,31- 29 ir
Jono 5,1-9.


Bažnyčia—tai ne pastatas—tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų, bei priklauso Jo šeimai.

Būkime nuolankus


Sveika gyvybinga bendruomenė, kuri gyvena teisingai Dievo akivaizdoje džiaugiasi savo rezultatais, bus tik tada, jei visomis jėgomis stenkis tarp savęs sutarti.
„Iš aukštybių kilusi išmintis, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi.“ Jok.3,17.

Bendravimui reikia asmeniško atsidavimo. Tikra bendrystę tarp tikinčių gali sukurti tik Šventosios Dvasios pagalba, tačiau tam reikia ir mūsų asmeninių pastangų. Mūsų daugybė charakterių, ambicijų savo nusistatymų daro sumaištį mūsų sielose.    Ef. 4,15„Kalbėti tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva - Kristuje."

Be atvirumo bendravimas neįmanomas. Kadangi esame netobuli žmonės dažnai įskaudiname vieni kitus, net to nenorėdami. Apaštalas Paulius rašo Kol.3,13: „Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleidžia, taip ir jūs atleiskite.“

Išdidumas pastato sieną tarp žmonių, o nuolankumas pastato tiltus. Petras rašo 1 Pet. 5,5: „Visi būkite apsivilkę nuolankumų vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi o nuolankiesiems duoda malonę."

Nuolankumą ugdome labai praktiškais būdais, kai pripažįstame savo silpnybes, kantriai pakeliame kitų silpnybes, kai esame atviri pataisymui, kai kitus laikome svarbesniais už save.
„Sutarkite tarpusavyje, nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasistenkite būti kukliais. Nelaikykite save išmintingais.“ Rom. 13,26.

Dar vienas nuolankumo priešas — pasididžiavimas. Visi turime savo keistenybių ir erzinančių savybių. Tikroji bendrystė sukuriama tada, kai žmonės gali ramiai dalytis savo abejonėmis ir baimėmis, žinodami, kad nebus pasmerkti. Saugioje aplinkoje, žmonės šiltai priimami, kur garantuojamas jų orumas, tampa atviri, nuoširdus. Pasitikėjimas suartina, atveria širdis meilei. Meilė - tai Dievo dovana.

O Viešpatie dosnus, suteikęs mums gyvybę,
mes prašom; laimink mus džiaugsmu, taika, ramybe.
Tavęs laikytis duok gyvenimo keliuos,
nuo pikto išvaduok ir guoski mus varguos.
                            Giesmių vainikas Nr. 3 7.

„Savo vaidmenį gyvenime atrandame per santykius su kitais žmonėmis."

 Paruošė Algimantas Baranauskas