Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Sausis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 Sausis

Sekmadienis 3 d.

Ketvirtadienis 7,14,21,28 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Jeremijo 31,7-14. Ps.147,12-20. Ef.1,3-4.
Jono 1,(1-9) 10-18
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
07 d.  Fil.3,1-21.
14 d.  Rom. 10,1-12.
21 d.  Jono 5,13-21.
28 d.  Ps. 81,1-17.

Pirmadienis 4,11,18,25 d.

Penktadienis 1,8,15,22,29 d.

18 val. - Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Esat laukiami.

Naujųjų metų diena.
Skaitome: Mokytojo 3,1- 13. Ps.8. Apreiškimo 21,1-6a. Mato 25,31-46.
„VIEŠPATS artimas kiekvienam, kas jo šaukiasi, visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta." Ps 146,18

Antradienis 5,12,19,26 d.

Šeštadienis 2,9,16,23,30 d.

 

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 6,13,20,27 d.

Sekmadienis 10 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: lzaijo 43,1-7. Ps.29. Apd.8,14-17. Luko 3,15-17,21-22.

 

Sekmadienis 17 d.

Sekmadienis 24 d.

Sekmadienis 31/01 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  Izaijo 62,1-5. Ps.36, 6-11. 1 Kor.12,1-11. Jono2,1-11.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Nehemijo 8,1-3. 5-6, 8-10. Ps.19. 1 Kor.12,12- 31a.Luko4,14-21.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Jeremijol,4-10. Ps.71,1-6. 1 Kor.13,1-13. Luko 4,21-30.

 
Išgirstos mintys:
"Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ir nėpajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau".
"Pasaulyje buvo ir yra daug dorovės mokytojų, bet tik vienas Gelbėtojas".

2016-sausis linkejimai

Paruošė Algimantas Baranauskas