Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Gruodis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 gruodis

Sekmadienis 6 d.

Ketvirtadienis 10,17,24,31 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Malachijo 3,1-4. Luko 1,68-79. Fil. 1,3-11. Luko 3,1-6
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
03 d. Ps.96.
10 d. Fil. 2,1-21.
17 d. Jono 1,1-18.
24 d. Luko 2,1-21.
31 d.  Ps. 8.
Kristus sako: „Pasilikit Manyje"  Jono 15,4

Pirmadienis 7,14,21,28 d.

Penktadienis 4,11,18,25 d.

18 val. - Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Esat laukiami.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.
25 d. - Šv.Kalėdų diena.

Antradienis 1,8,15,22,29 d.

Šeštadienis 5,12,19,26 d.

 

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 2,9,16,23,30 d.

Sekmadienis 13 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Sofonijo 3,14-20. Izaijo 12,2-6.
Fil. 4,4-7. Luko 3,7-18.

 

Sekmadienis 20 d.

Sekmadienis 27 d.

Sekmadienis 3/01 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  Michėjo 5,2-5a.
Luko 1,46b-55. arba Ps. 80,2-8. Hbr.10,5-10. Luko 1,39-45,(46-55).

11:30 Pamaldos
Skaitome: 1 Samuelio 2,18-20, 26. Ps.148. Kol.3,12-17. Luko 2,41-52.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Rūtos 1,1-18. Ps.146.
Hebr. 9,11-14. Mork. 12,28-34.

 
Sveikiname sulaukius 2016 m.
Dievo ranka telaimina jus. „Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ, visada ieškokite jo Artumo" Ps. 105,4.

Išgirstos mintys:
"Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ir nėpajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau".
"Pasaulyje buvo ir yra daug dorovės mokytojų, bet tik vienas Gelbėtojas".

 

Maldos galia

Mums visiems labai reikia Dievo patarimo, vedimo ir patvirtinimo. Per nuoširdžią maldą artimai bendraujame su Dievu. Dievas atsako įvairiai. Per žmones, aplinkybes, savo Dvasia mūsų dvasiai.

Nors iki galo taip ir nesuprantame, kodėl Dievas į vienas maldas atsako, o į kitas ne. Šv. Rašte nurodyti keli dalykai, kurie turi įtakos maldai. Jei nesivadovausime Dievo nurodymais, mūsų prašymai Dievui nebus paveikus.

Pirma, jei nesulaukiame atsako j maldą, turėtume susimąstyti apie santykius su žmonėmis (artimaisiais) Ev.pagal Morkų 11,24: „Todėl sakau jums. ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus". Koks nuostabus pažadas! Tačiau daugelis pamiršta, kad reikia skaityti toliau. 25 eilutėje pasakyta: „Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus". Kaip galime sakyti mylį Dievą, jei užantyje slepiame neapykantą ir nedovanotą skriaudą?    

Svarbu ne tik santykiai, bet ir  motyvai.    Jokūbo laiške  4,3 pasakyta: „Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote - fiksavo įnoriams patenkinti".

Šiandien žmonėms gan įprasta melstis iš savanaudiškų paskatų, pakliūti į savanaudiškos maldos pinkles nesunku. Gyvenimo būdas taip pat daro įtaką mūsų maldoms. Nors susitaikome su Dievu tikėjimu, o ne darbais, mūsų maldų veiksmingumas dažnai susijęs su gyvensenos šventumu. Jokūbo 5,16"  "Daug gali karšta teisiojo malda".  Ps.34,16 taip pat pasakyta: „Viešpaties akys žvelgia į teisiuosius, jo ausys girdi jų šauksmą".

Kita sudėtinė paveikos maldos dalis yra tikėjimas. Jokūbo 1,6-7 sakoma: „Tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano ką gausiąs iš Viešpaties". Dievas atsiliepia į mūsų tikėjimą.

Kad ir kokie glaudus mūsų santykiai, kad ir kokie tyri mūsų motyvai, kad ir kaip gyvename ir kiek tikėjimo turime, jei prašome kažko prieš Dievo valią. Dievas iš savo gailestingumo neduos mums to, ko norime. 1 Jono 5,14-15 pasakyta: „Mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę".
Dievas duos mums tik tai, kas pagal Jo valią skirta.

Neatsakytos maldos gali erzinti, ypač kai jūs beveik tikras, kad meldžiamas dalykas yra Dievo valia. Tokiais atvejais prisiminkime, kad Dievo valia dažnai bus kitokia nei manoji. O Jo valia - svarbiausia.

Į vienas maldas Dievas atsakys taip kaip norite, o į kitas - ne. Tai ir yra maldos slėpinys. Nors negalime sumenkinti maldos iki formulės, mums liepiama melstis sąžiningai, atvirai ir be paliovos. Maldoje mes ne tik kalbėsime Dievui, kuris visuomet arti, visuomet klauso ir visuomet rūpinasi, o Tas, kuris taip elgiasi yra meilė. Kad kiekvienas mes pažintume koks yra Dievo meilės plotis ir ilgis, aukštis, ir gylis, kuris gali padaryti kur kas daugiau, nei prašote ar įsivaizduojate.

/Craig Groeschel/

„Melstis pasitikint mokyk mane, Tau atiduodu aš visą save.
Siųsk išminties daugiau, dirbti padėk stropiau, duok man gyvent vien Tau.
Dieve, prašau".  (GV-205)

Paruošė Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');