Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Rugsėjis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 rugsėjis

Sekmadienis 6 d.

Ketvirtadienis 3,10,17,24 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Patarlių 22,1-2,8-9, 22-23. Ps.125. Jokūbo 2,1-10,(11-13) 14-17. Morkaus 7,24-37.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
3 d. Jokūbo 3,13-18.
10 d. Ps.71.
17 d. Luko 21,5-19.
24 d. Hebr.5,11-14.

Kristus sako: „PASILIKIT MANYJE." Jono 15,4

Pirmadienis 7,14,21,28 d.

Penktadienis 4,11,18,25 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 1,8,15,22,29 d.

Šeštadienis 5,12,19,26 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18 val. - Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos - Sekite skelbimus.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 2,9,16,23,30 d.

Sekmadienis 13 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Patarlių 1,20-33. Ps.19. Jokūbo 3,1-12. Morkaus 8,27-38.

 

Sekmadienis 20 d.

Sekmadienis 27 d.

Sekmadienis 4/09 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  Patarlių 31,10-31. Ps 1. Jokūbo 3,13-4,3, 7-8a.
Morkaus 9,30-37.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Esteros 7,1-6,9-10, 9,20-22. Ps.1234. Jokūbo 5,13- 20. Morkaus 9,38-50.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Jobo 1,1-2 2,1-10. Ps.26. Hebrajams 1,1-4,2,5-12.
Morkaus 10,2-16.Dvasingumas

Bažnyčia - tai ne pastatas - tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų bei priklauso Jo šeimai.

Dvasingumas reiškia tikėjimo gyvybę - tai kas jį gimdo ir skatina, kas padeda žmonėms jj palaikyti ir ugdyti. Dvasingumas suteikia gyvybės tikinčiųjų gyvenimui ir skatina juos gilinti ir tobulinti, kas pradėta.

Dvasingumas—tai asmeninis tikėjimo jtvirtinimas realiame gyvenime.

Dvasingumas—tai siekis gyventi pilnatvišką ir autentišką tikėjimu pagrįstą gyvenimą.  Pagal Alister E McGrath.

Dvasinė branda apima visą asmenį: kūną, protą, sielą, buvimo vietą ir santykius su žmonėmis. Visų pirma dvasingumas neįmanomas be tikėjimo Dievu, Jėzaus Kristaus meilės ir Šv. Dvasios globos. Jono 10,28-29.

„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane, Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos."

Tai Dievo pažadas. Toliau seka mūsų pastangos įvykdyti tai ,ką Dievas iš mūsų reikalauja. Tobulėti, augti dvasiškai. Žinoti, suprasti Dieviškąsias tiesas ir pritaikyti jas savo gyvenime. Viskas priklauso nuo tavęs ir kol esi gyvas, darbas niekada nesibaigs, Esi atsakingas už tai, kad nuolat dalytumeis Kristumi su esančiais aplink tave žmonėmis, artimaisiais, kad jie nežūtų, viskas žlugs jei nebūsi ištvermingas ir nesistengsi.

Dvasinis augimas priklauso nuo mūsų darbo su savimi, mūsų sielai reikalingas dvasinis maistas.  1 Kor 10,3-4. Sako:
„Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos ,o ta uola buvo KRISTUS."

Visada, visame Kristus, tik per Jj gaunamas amžinasis gyvenimas. Dievas nori iš visos širdies, kad kiekvienas iš mūsų pasiektų aukščiausiąjį išsivystimo ir tobulumo laipsnį. Jis tai pasieks jei mes netrukdysime Jo darbui.

Apaštalas Paulius padrąsina: Filipiečiams 1,6:
„Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos."
Ačiū, galingasis Dieve, už suteiktas malones rūpestį ir nuostabią meilę mums.


* * * * * * *

Rugsėjo pirmoji. Nauji mokslo metai. Tobulėjimo, pasitikėjimo ir žinių kaupimo metai. VIEŠPATS sako: "Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas tave akimis." Ps.32,8.
Sveikiname visus: mokinius studentus ir mokytojus. Dievo ranka jus telydi.

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');