Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Rugpjūtis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 rugpjūtis

Sekmadienis 2 d.

Ketvirtadienis 6,13,20,27 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
2 Samuelio 11,26 - 12,13a. Ps. 51,3-14.
Ef. 4,1-16. Jono 6,24-35.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
6 d.    Apreišk. 7,9-17.
13 d.  Ps. 139.
20 d.  Luko 11,33-36.
27 d.  2 Kor. 6,1-13.

Pirmadienis 3,10,17,24 d.

Penktadienis 7,14,21,28 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 4,11,18,25 d.

Šeštadienis 1,8,15,22,29 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos - Atostogos.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 9 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: 2 Samuelio 19,5-9, 31-33/. Ps.130.
Ef. 4,25-52. Jono 35,41-51.

 

Sekmadienis 16 d.

Sekmadienis 23 d.

Sekmadienis 30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  1 Kar. 2,10-12; 3,3-14. Ps. 111. Ef. 5,15-20. Jono 6,51-58.

11:30 Pamaldos
Skaitome: 1 Kar. 8,(1,6,10-11) 22-30,41- 43. Ps. 84. Ef. 6,10-20.
Jono 6,56-69.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Giesmių giesmė 2,8-13. Ps. 45.2-3,7-10. Jokūbo 1,17-27. Mork. 7,1-8,14-25, 21-23.

 

Išgirstos mintys

Padėk kiekvienam, kariam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ir nė pajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau.

Pasaulyje buvo ir yra daug dorovės mokytojų, bet tik vienas Gelbėtojas.

Auksinės mintys


„Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja! Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro ir jos atlygis didesnis už atlygį auksų."    Pat.3,13-14.

„Iš visų Dievo dovanų svarbiausia išmintis Ji įsakinėja protui. Ji vadovauja gyvenimui ir valdo darbus, mokydama, ką reikia padaryti ir ko nereikia; bejos nė vienas žmogus negali būti saugus. Išmintis moko ne tik veikti, bet ir kalbėti.
  
"Iš visų Dievo dovanų puikiausia išmintis. Ji teikia gėrį geriesiems ir atleidžia nedorumą piktiesiems. Išmintis puošia turtus ir šešėliu uždengia skurdą."

„Išmintis- sielos skydas ir proto veidrodis, palaimintas tas, kas stengiasi jos įsigyti, nes ji - visų kilnių darbų dirva ir šaknis."

 Platonas


„Jau vien susimąstymas apie gyvenimo prasmę yra didžiai reikšmings dalykas. Jeigu jis vėl atgytų mūsų sąmonėje, visi tie tuštybę ir aistras kurstantys idealai, kurie dabar nelyginant piktžolės veži žmonių įsitikinimuose, imtų nykti ir galutinai nuvystų."

Albert Schweiter


„Išmintingas žmogus žiūri, ką daro, todėl susilaiko nuo negražių darbų ir rūpinasi pomirtiniu gyvenimu; kvailys duoda valia geismams ir prašo Dievo išpildyti jo bergždžius troškimus.“

Al Chakymas At Tirmizi


„Gyvenimo išmintis - tai rūpestingai puoselėti gabumus, nešykštėti užuojautos, reikšti nuoširdų dėkingumą aplinkiniams.

Nežinomas autorius

  

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas