Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Gegužis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 gegužis

Sekmadienis 3 d.

Ketvirtadienis 7,14,21,28 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją : Apd. 8,26-40. Ps.22,25-31.
Jono 4,7-21. Jono 15,1-8.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
07d. Efez.1,1-23 .
14d. Jono 10,1-20.
21d. Apd 1,15-26.
28d. Apd.2,37-47.

Pirmadienis 4,11,18,25 d.

Penktadienis 1,8,15,22,29 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 5,12,19,26 d.

Šeštadienis 2,9,16,23,30 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 6,13,20,27 d.

Sekmadienis 10 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Apd.10,44-48. Ps.98. 1 Jono 5,1-6. Jono 15,9-17.

 

Sekmadienis 17 d.

Sekmadienis 24 d.

Sekmadienis 31 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.1,15-17, 21-26.
Ps.11. 1 Jono 5,9-13. Jono 17,6-19.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.2,1-21. arba
Ezech. 37,1-14. Ps 104,24-34. 35b. Rom.8,22-27. arba Apd.2,1-21.
Jono 15,26-27, 16,4.
Aukos misijos darbui.
Sekminės
11:30 Pamaldos
Skaitome: Izaijo 6,1-8. Rom. 8,12-17. Ps.29. Jono 3,1-17.

  

Išgirstos mintys:

Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ir nė pajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau.

Pasaulyje buvo ir yra daug dorovės mokytojų, bet tik vienas Gelbėtojas.


Sekminių reikšmė mūsų gyvenime

„O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Apie tai ir kalbame ne žmogiškosios išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, dvasiniais žodžiais aiškindami dvasinius dalykus." 1 Kor.2,12-13.

„Kai ateis Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs." Jono 16,13-14.

Kaip veikia Šventoji Dvasia? Visų pirma Ji dvasiniais žodžiais atskleidžia dvasinę tikrovę. Kitaip tariant, be Šventosios Dvasios neįmanoma pažinti Jėzaus kaip Gelbėtojo ir suprasti Šventojo Rašto.

Antra, Ji apkaltina žmoniją dėl nuodėmės. Apkaltinti arba parodyti, kad kažkas klysta- reiškia parodyti blogį, jį įvardyti. Kaltė šaukiasi malonės. Sąžinė veikia kaip dvasinis nervas. Šventoji Dvasia budina sąžinę, supurto ją, apkaltina. Tik Šventosios Dvasios jėga galime atskirti, kas vyksta mūsų širdyje. Ji sužadina sąžinę, leidžia žmonėms pajusti, kokie jie bejėgiai, kai tenka spręsti gyvenimo ir mirties klausimus.

Trečia, Šventoji Dvasia sujungia mus su Dievo šeima, mes tampame saugūs kaip Dievo vaikai. Tai reiškia, kad mes per amžius esame Kristaus. Šventoji Dvasia jau dabar atveria mums „busimąjį amžinąjį gyvenimą".

Ketvirtoji savybė, Šventoji Dvasia padeda mums pasilikti Dievo meilėje. Ji paverčia mūsų širdis namais, kuriuose gyvena Jėzus.
„Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?“ 1 Kor.6,19.

Šventoji Dvasia ne tik parodo kur klystame, bet ir drąsina. Kiekvienam, kuris atgailaudamas ateina pas Kristų, patiki Jo atperkančia auka, suvokia esąs Dievo šeimos dalimi ir joje pasilieka.
„Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai." Rom.8,14.

Šventoji Dvasia kalba mums Dievo žodžius ir teikia supratimą, ką Dievas daro ar trokšta daryti mumyse ir per mus. Jėzus sako, kad Šventoji Dvasia „ves jus į tiesos pilnatvę" ir „praneš, kas turi įvykti" (Jono 16,13). Todėl taip svarbu ne tik mąstyti apie atperkančią Kristaus auką, bet ir pažinti, kad mumyse veikia Dvasia ir kas laukia pasaulio, kai Viešpats sugrįš pasiimti savo bažnyčios. Toks žinojimas stiprina mūsų viltį ir tikėjimą.

Viešpats Jėzus Kristus, sukūręs pasaulį, išpirkęs mus savo mirtimi ir prisikėlimu, Tas, kurio Karalystei nebus galo, pažadėjo, kad Šventoji Dvasia apsigyvens mumyse: „ji yra pas jus ir bus jumyse" (Jono 14,17).

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');