Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Balandis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 balandis

Sekmadienis 5 d.

Ketvirtadienis 2,9,16,23,30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją : Apd. 10,34-43 arba lz.25,6-9.
Ps.118,1-2,14-24, 1 Kor.15,1-11 arba Apd.10,34-43. Jono 20,1-18.arba Mk 16,1-8.
Viešpaties prisikėlimo minėjimas. Velykos.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys."
Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
2 d. Mato 26, 36-46.
9 d  Jono 20,19-31.
16 d. Jono 21,11-23.
23 d.  Rom. 5,1-11.
30 d. Apd. 1,15-26.
Kristus sako: „PASIUKU MANYJE". Jono 15,4

Pirmadienis 6,13,20,27 d.

Penktadienis 3,10,17,24 d.

 Antroji Velykų diena.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 7,14,21,28 d.

Šeštadienis 4,11,18,25 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 1,8,15,22,29 d.

Sekmadienis 12 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Apd.4,32-35, Ps.133, 1 Jono 1,1-22, Jono 20,19-31.

 

Sekmadienis 19 d.

Sekmadienis 26 d.

Sekmadienis 3/05 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.3,12-19, Ps. 4,
1 Jono 3,1-7, Luko 24,36b-48.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd 4,5-12. Ps. 23 .
1 Jono 3,16-24. Jono 10,11-18.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.8,26-40. Ps.22,25-31. Jono 4,7-21. Jono 15,1-8.

  

Velykų prasmė

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų ? Nėra jo čia, jis prisikėlė!"   Ev. pagal Luką 24,5-6.

Atėjo Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo kasmetinis paminėjimas - Velykos, įvairiai žmonių suprastos ir vertinamos. Krikščioniui tai susikaupimo, apmąstymo valandėlės, kad geriau suprastų savo gyvenimo prasmę čia žemėje. Kristaus kančios ir mirties išperkamoji kaina labai didelė ir svarbi „Jis prisiėmė mano kaltes, kad aš būčiau išganytas".

Pranašas Izaijas rašo: 53 ,5: ,,Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis".
Tai tiesa, kuri priverčia eiti pas Jį su padėka, nusižeminimu suklupti prieš Jį. Išgelbėjimas žmonijai atėjo per Golgotą. Tai tiesa, galiojanti tik tada,- kai mes patikime Jėzaus Kristaus auka už mūsų nuodėmes , ir atgailaujame.

„Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje". Rom. 8,5.
Pirmąją savaitės dieną ....skaitykite Evangeliją pagal Luką  24,1-12. Pasklido žinia: „Jis prisikėlė!". Iš pradžių nedrąsiai, paskui vienas po kito sužino džiugią žinią  „Viešpats prisikėlė!".

Ši malonės žinia prasiskverbė ir j mūsų širdis, suteikdama teisę tikėjimu įgyti amžinąjį gyvenimą. Evangelija Jono 11,25 pats Kristus sako: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų bus gyvas“.
Kristus savo kančia, mirtimi atpirko mūsų nuodėmes ir išvadavo nuo bausmės. Jėzaus Kristaus auka ir prisikėlimas - tai mano nuodėmių atleidimas, tai mano gyvenimo pasikeitimas, tai mano viltis, ramybė, pasitikėjimas, tai mano visavertis gyvenimas žemėje ir galiausiai gyvenimas su Jėzumi amžinoje karalystėje.

„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje". 1 Petr. 1,3-4.

        Kristus visa tai padarė dėl manęs. O ką aš darau dėl Jo?
        Už laimę, kurią aš per Jėzų turiu, Jam teko mirtim sumokėt.
        Kas dar taip aukotus dėl vargšų žmonių, kas dar taip galėtų mylėt?

            PriegSu Jėzum tikrai aš laimingas esu, su Jėzum laimingas esu.
                      Nors tenka kentėti, nors būna sunku, su Jėzum laimingas esu.

                                                                                                    Giesmių vainikas Nr.132

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');