Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2014 Liepa

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 liepa

Sekmadienis 6 d.

Ketvirtadienis 3,10,17,24,31 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Pradžios 24,34-38, 42-49, 58-67. Ps.45,11-18. Arba Giesmių giesmė 2,8-13. Rom.7,15-25a Mato 11,16-19. 25-30.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
03d. Mato 11,25-30.
10d. 2 Kor. 6,14-19.
17d. Ps.43.
24d. 1 Jono 5,1-12.
31d.  Fil. 4,1-9.

Pirmadienis 7,14,21,28 d.

Penktadienis 4,11,18,25 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.
Pamaldos Kristaus kančios mirties akivaizdoje.

Antradienis 1,8,15,22,29 d.

Šeštadienis 5,12,19,26 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Liepos mėn. bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos nevyks. Laukiame jūsų 5/08 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 2,9,16,23,30 d.

Sekmadienis 13 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).
19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Pradžios 25,19-34. Rom.8,1- 11.
Ps. 119, 105-112. Mato 13, 1-9. 18-23.

 

 

Sekmadienis 20 d.

Sekmadienis 27 d.

Sekmadienis 3/08 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Pradžios 28,10-19a. Ps. 139, 1-12, 23-24. Rom. 8, 12-25. Mato 13,24-30, 36-45.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 29, 15-28. Ps. 105,1-11, 45b.arba Ps.128. Rom.8,26-39. Mato 13,31-33. 44—52.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitysime: Pradžios 32, 22-31. Ps.17,1-7, 15. Rom.9,1-5.
Mato 1413-21.


Asmeniškas liudijimas.

Seilos Rei Carlz liudijimas išspausdintas laikraštyje: „Vakarų ekspresas" 2014 m. gegužės mėn. 31d. pokalbyje su korespondentu Albertu Barausku.

,,Buvau praradusi viską. Daugiau nei dvidešimt metų vartojau narkotikus, valstybė iš manęs atėmė mano penkis vaikus, sužlugdžiau dainininkės karjerą, galiausiai buvau nuteista, patekau į kalėjimą. Buvau priėjusi gyvenimo galą ir pasiruošusi mirti. Nėra nieko baisesnio, nei būti uždarytam. Atrodė, kad visas pasaulis yra nusistatęs prieš tave.

Dvasinis nušvitimas, pabudimas įvyko naktį, kai dar buvau kalėjime. Apie 3 valandą nakties iškritau iš lovos ir tėškiausi ant žemės. Tąkart gulėdama ant kameros grindų, tarp keturių uždarų sienų supratau, kad būdama tuo, kas esu, išeities iš susidariusios situacijos, beverčio gyvenimo neturėsiu. Tad mintyse ėmiau šauktis Dievo, su ašaromis maldaudama jo pasirodyti bei pasakyti, kodėl dar verta gyventi, o jei nebeverta - nužudyti mane. Juolab kad buvau pridariusi pakankamai daug blogų dalykų, jog nusipelnyčiau mirties.

Jis tai padarė, prakalbo su manim, o Dievo buvimą šalia pajutau visu savo kūnu. Jis pasakė: ,,Šeila, atiduok man savo gyvenimą ir aš tau jį grąžinsiu daug kartų geresnį, tokį, kokio tu net įsivaizduoti negali. Aš jam paklusau ir nuo tos dienos mano gyvenimas pradėjo keistis, gerėti, kilti į viršų.

Dievas man parodė gyvenimo prasmę, suteikė viziją- keliauti po pasaulį dainuojant ir pasakojant savo istoriją. Tikrai tikiu, kad kažkas, pakliuvęs į panašią aklavietę, susimąstys bei pabandys atrasti dvasinį ryšį su Dievu bei pakeis savo gyvenimą. Patikėkit, ano mano gyvenimo būta tokio baisaus, jog į jį niekada daugiau nenorėčiau grįžti.

Svarbiausia norėti išsigelbėti. Praradus gyvenimo prasmę, išklydus iš teisingo kelio, pirmiausiai turi suvokti, įtikėti, kad yra kažkas galingesnis bei daug stipresnis už tave, galintis nukreipti tinkama linkme.
   Mano nuomone, pati didžiausia dovana, kurią kiekvienas sau galime padovanoti-atrasti Dievą savyje. Tai pats didžiausias man nutikęs dalykas. Buvau pasiklydusi tol, kol su Dievu neužmezgiau gilių dvasinių ryšių. Mano giliu įsitikinimu, Dievas, Jėzus Kristus yra vienintelis teisingas gyvenimo kelias Tiesa, tikiu tuo, kad į kiekvieno širdį Dievas ateina skirtingai.

Vidinio dvasinio augimo metas man vis dar tęsiasi. Juk kiekviena nauja diena - tai nauja galimybė augti bei tobulėti, vis labiau tolti nuo blogos praeities. Tikiu, kad tobulėti nustojame tik palikę šį pasaulį., tad vis meldžiuosi, kad ta diena man išauštu tik po daugelio metų.
Džiaugiuosi, kad turiu man dovanotą galimybę keliauti po pasaulį bei pasakoti apie Dievo skleidžiamą meilę ir viltį, dalintis ja su kitais.

Šiandien turiu ir mylimą nuostabų vyrą, kurį, tikiu, man taip pat padovanojo Dievas.
Vaikus pamačiau tik po 12 metų Tai buvo nuostabu Visi iki vieno - nuo teisėjo, vaikų teisių pareigūnų ar artimųjų - man vis sakė, kad aš daugiau niekada nepamatysiu savo vaikų. Tačiau Dievas man pasakė, kad pasikeitusi, nauja Šeila bus tokia gera mama, jog nė vienas žmogus pasaulyje nebebus pajėgus vėl atskirti ją nuo vaikų. Taip reikėjo laiko, kol mes vienas kitą vėl pažinome, bet šiandien santykiai su jais nuostabūs".

P.S. Ji atvyko iš JAV dalyvauti Klaipėdos pilies džiazo festivalyje. Jos gyvenimo liudijimas pamokantis, Dievas ištiesia ranką ir beviltiškoje padėtyje esančiam žmogui. Tikiu, kad šis liūdimas privers ne vieną susimąstyti. Pagalba ateina iš Dievo bet ir tavo noras ir valia turi dalyvauti.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas