Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2013 Spalis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2013 spalis

Sekmadienis Spalio 6 d.

Ketvirtadienis 10,17,24,31 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Raudų 1,1-6. Psl37. arba Raudų 3,19-26.
2 Tim. 1,1-14. Lukol7,5-10.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Dievo malonė tebūna su jumis.

Atverkime Bibliją:
Skaitome.
3 d.   1 Kor.3,5-23. 10 d. Kol. 3,1-17.
17 d. Hebr. 10,19-31.
24 d. Ps.139.
31 d. Rom.15,1-13.

Pirmadienis 7,14,21,28 d.

Penktadienis 11,18,25 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 8,15,22,29 d.

Šeštadienis 07,14,21,28 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18:30 Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 09,16,23,30 d.

Sekmadienis 13 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Jer.29,1,4-7.Ps.66,1-12. 2 Tim.2,8-25. Luko 17,11-19.

 

Sekmadienis 20 d.

Sekmadieni 27 d.

Sekmadienis Lapkričio 3 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jer.31,27-34.
Ps.119,97-104. 2Tim.3,14-.4,5
Luko 18,1-8.

11:30 Pamaldos
Skaitome:Joel.2,23-32. Ps.65.
2 Tim. 4,6-8, 16-18. Luko 18,9-14.
AUKA MISIJOS DARBUI.

11:30 Pamaldos


Pamąstymai apie save bažnyčios gyvenime.


„...Noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos stulpas ir atrama" 1 Tim.3,15.
Mes sukurti bažnyčiai suformuoti Dievo šeimai. Tik taip mes augame ir tobulėjame . Žmones traukia į bažnyčias, kur dvasingai šlovinama, pamokslaujama ir bendraujama. Dievo šeimoje esame susieti su kiekvienu tikinčiuoju, priklausome vienas kitam Dievo šeimoje.

„Mes esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui, vieni kitų nariai" Rom.12,5.
Bažnyčia yra kūnas, o ne pastatas - organizmas, o ne organizacija. Sekimas Kristumi reiškia priklausymą, o ne vien tikėjimą, priklausymą Dievo šeimai. Savo vaidmenį gyvenime atrandame per santykius su kitais žmonėmis. Gyvoji bažnyčia (tai mes tikintieji) turi pasiūlyti žmonėms, tą ko jie negauna kitur - tikėjimą, meilę, pasitikėjimą, žinią apie išgelbėjimą. Bažnyčia gali augti, kai mūsų žinia bibliška, o misija harmoninga.

Atsitraukus nuo bažnyčios, jūsų dvasinis gyvenimas džiūs ir ilgainiui liausis egzistavęs.
„Kas nepasiliks manyje ,bus išmestas laukan" Jono 15,6.
Pirmieji dvasinio gyvenimo nuosmukio simptomai yra: nepastovus pamaldų lankymas, savo dvasiniams poreikiams patenkinti pastovus ieškojimas, klaidžiojimas, nepasitenkinimas ir t.t. Galiausiai tampame pasyvūs, į bažnyčios bendrystę žiūrime abejingai. Galima visą gyvenimą ieškoti idealios bažnyčios, tačiau niekada jos nerasime. Šėtonui patinka abejingi tikintieji, „išsijungę" iš bažnyčios gyvenimo, jis žino juos esant beginklius ir bejėgius prieš jo taktiką. Mūsų pareiga - suprasti bažnyčios tikslus, kuriuos Jėzus nurodė mums, ir juos vykdyti.

„Jei Viešpats nestato namų, veltui triūsia, kurie juos stato"    Ps 127,1.
Dievas yra paskyręs mums labai svarbų vaidmenį vykdyti Jo valią žemėje. Bendruomenės augimui reikalinga Dievo ir žmonių partnerystė. Bažnyčia (bendruomenė) auga Dievo galia per įgudusių žmonių pastangas. Dievo tikslas gyva atsidavusi bažnyčia. Būti bažnyčios šeimos nariu reiškia priimti pareigas ir privilegijas. Kiekvienas mūsų turime savo vaidmenį, kurį turime atlikti ir kiekvienas vaidmuo svarbus. Nėra menko tarnavimo Dievui, viskas svarbu.

Tavo atėjimas į bažnyčią, bendravimas, malda, patarnavimas, tarpusavio meilė - tai vaisiai patinkantys Dievui.
„Stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį" 2 Tim.2,15. Tegu Dievas mumyse mato ne nusiskundimus, o dvasinį gyvybingumą, pasiruošusius priimti ką Jis numatęs mūsų dvasiniame kelyje mūsų bažnyčioje.

Sukurti jaukią pakilią pamaldų dvasinę atmosferą, kiekvienos tikinčios sielos reikalas. Mūsų savaitės malda už sekančias pamaldas ir džiugus susitikimo laukimas pakelia žmonių dvasingumą. Žmonės supranta, kad jie yra laukiami, kad malonu čia būti. Atminkite, kad esame sutverti augti drauge, o ne kiekvienas atskirai . Biblija sako: „Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus ,ką jūs ir darote“ 1Tes.5,11.

Paruošė: Algimantas Baranauskas