Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2013 Rugsėjis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2013 rugsėjis

Sekmadienis Rugsėjo 1 d.

Ketvirtadienis 05,12,19,26 d.

11:30 Pamaldos
11:30 Pamaldos Skaitome Bibliją:
Jer. 2,4-13. Ps 81,1,10-16. Hebr 13,1-8,15-16.
Luko 14,1,7-14.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
05d. Hebr 10, 19-39.
12d. 1 Jono 3,1-10.
19d. Kol 2,6-23.
26 d. 2Kor.5,1-10.

Pirmadienis 02,09,16,23,30 d.

Penktadienis 06,13,20,27 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676; Esat laukiami.

 

Antradienis 03,10,17,24 d.

Šeštadienis 07,14,21,28 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

 

Trečiadienis 04,11,18,25 d.

Sekmadienis 08 d.

19:00 Maldos vakaras pas sės. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome:
Jer.18,1-11. Ps 139,1-6,13-18.
Fm.1-21. Luko 14,25-33.

 

Sekmadienis 15 d.

Sekmadieni 22 d.

Sekmadienis 29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jer 4,11-12,22-28. Ps 14.
I Tim 1,12-17. Luko 15,1- 13.

11:30 Pamaldos
Skaitome: : Jer 8,18-9,1. Ps 79,l-9
l Tim2,l-7. Luko 16,1-13.
AUKA MISIJOS DARBUI.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jer.32,l-3a,6-15.
Ps 91,l-6,14-16. 1 Tim 6-19
Luko 16,19-31.

Linkime mokytojams ir mokiniams sėkmingų mokslo metų. Dievo ranka telaimina Jus.

 

PASITIKĖJIMAS


"Kas brangina tavo vardą, pasitiki tavimi, nes tu Viešpatie, niekada neatmeti tų, kurie ieško tavo pagalbos." Ps.9,11

Pasitikėjimas, sąvoka esmingai svarbi žmonių santykiams su Dievu ir žmonių santykiams tarpusavyje. Pasitikėjimas yra vienas svarbiausių mano dvasinio augimo pagrindas. „Juk mes esame tapė Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą" Hebr.3,14.

Jei atsiranda sunkumai, Kristus visuomet ištiesia pagalbos ranką pirmas. Jis žino, koks sunkus yra žmonių gyvenimas. Rūpesčiai,pagundos,abejonės,nepasitikėjimas vieni kitais . Būtent todėl jis nori būti su mumis. „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" Mato 28,20. Koks nuostabus pažadas, Dievas žino, kad iš Jo rankos niekas neišpeš. Turėdami tokį pažadą mūsų pasitikėjimas tampa tvirtas. Čia žemėje tokios apsaugos nerasime. Jėzus skatina pasitikėti Juo.

Pasitikėjimu gyvenime reikia naudotis, jei nesinaudojame prarandame jį. Kasdien mes susiduriame su kuom nors, kas mažina mūsų pasitikėjimą Dievu. Gyvenimas, tai kova, kiekvienas turime savo naštas ,savus rūpesčius, savo svajones ir pastovų kaltintoją šėtoną. Jei visą laiką stebime tik save, pasitikime tik savimi. Gyvenime greitai apninka abejonės, nepasitenkinimas nepasitikėjimas savimi ir kitais. Nuo pasitikėjimo Dievu, iki pasikliovimo savimi tik vienas žingsnis. Tokia valandą labai svarbu kur nukreipiame savo žvilgsnį. Jis turi būti nukreiptas į Jėzų. Žvelgdamas į Jį tu atgauni pasitikėjimą Dievu. Jėzus gerai supranta tavo situaciją ir tavo kovą, tik Jis sugrąžina pasitikėjimą .Kaip svarbu skaityti Jo žodį. Niekas nedovanoja laiko skirti Dievui, jį reikia rasti. Dievo žodis sako: „Palaiminti visi kurie pasitikėdami Jo laukia" Jėz.50,18.

Jis teikia man nuodėmių atleidimą, išmintį, ramybę, džiaugsmą bei naujų jėgų. Kadangi aš priklausau Jam Jis mane nuves į dangiškąją šlovę -ne dėl to, kad nusipelniau ,bet dėl to, kad aš esu Jo ir dėl to, kad Jis nori, jog aš būčiau pas Jį. Dievas žvelgia į mūsų širdies nuostatą, ar yra mano didžiausias troškimas patikti Jam. Susitelkime ne į tai, kiek malonumų išpešime iš gyvenimo, bet j tai kiek džiaugsmo iš mūsų gyvenimo gaus Dievas. „Viešpats gėrisi tais, kurie pagarbiai Jo bijo, kurie pasitiki Jo ištikimąją meilę" Ps 147,11. Pasitikėjimas yra vienas svarbiausiu dvasinio augimo pagrindų. Visiškai pasikliauti Dievu reiškia tikėti, kad Jis žino ko jums reikia. Dievas tesies savo pažadus ,ir padės jums spręsti problemas. „Tad nepameskite savo pasitikėjimo ,už kurį skirtas didelis atlygis" Hebr.10,35.

Tikras pasitikėjimo išbandymas įvyksta tada, kai susiduriame su neteisybe, pažeminimu, nedėkingumu Jei remiamės žmonėmis, galiausiai nusiviliame visais. Tampame irzlūs nepasitikintys, kalti visi, tik ne aš. Tvirta dvasingo žmogaus savybė yra gebėjimas teisingai suprasti Viešpaties Jėzaus Kristaus reikšmę savo gyvenime ir skelbti Dievo tikslus kitiems.
„Todėl galime su pasitikėjimu tarti: Viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus" Hebr. 13,6.
Tegu Dievas mumyse aptinka ne nusiskundimus ,o dvasinį gyvybingumą -pasirengusius priimti viską ką Jis numatys mūsų gyvenime. Esame čia tam, kad paklustume Jo valiai. 

Paruošė: Algimantas Baranauskas