Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Spalis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2016 m.  spalis

Sekmadienis 2 d.

Ketvirtadienis 6,13,20,27 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Raudų 1,1-6. Raudų 3,19-26 arba Ps.137. 2 Tim.1,1-14. Luko 17, 5-10.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
06 d. 2 Kor.4, 1-18.
13 d. Luko 6, 46-49.
20 d. Hebr.13, 1-24.
27 d. 2 Kor. 13. 1-10.

Pirmadienis 3,10,17,24 d.

Penktadienis 7,14,21,28 d.


Antradienis 4,11,18,25 d.

Šeštadienis 1,8,15,22,29 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. Iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.

Spalio 8 d. 15 val. Mūsų bendromenės jubiliejinės pamaldos . Kviečiame visus dalyvauti, bus svečių
Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 9 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Jeremijo 29,1. -7. Ps.66,1-12 2 Tim.2,8-15. Lukol7,11-19.
Jubiliejinių švenčių tęsinys. Skambės muzika ir giesmės ir t.t.

 

Sekmadienis 16 d.

Sekmadienis 23 d.

Sekmadienis 30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jeremijo 31,27-34. Ps.119,97-14. 2 Tim.3,14-15.
Luko 18,1-8.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Joelio 2,23-32. Ps.65. 2 Tim.4,6-8. 16-18. Luko 18,9-14.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Habakuko 1,1-4. 2,1-4. Ps,119, 137-144. 2 Tes. 1,1-4. 11-12. Luko 19,1-10.

  
Bažnyčia—tai ne pastatas—tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų, beipriklauso Jo šeimai.


Mūsų bendruomenės jubiliejus (tęsinys; pradžia rugsėjo mėn.)

Bendruomenė augo. Reikėjo erdvesnių patalpų pamaldoms. Bendruomenės pastorius Johanas Derksenas 1849 m. iškėlė mintį, kad reikia statyti kapelę (koplyčią.) Verta dėmesio, kad dar neturėdami tam lėšų, bendruomenės nariai 1849 m. rugsėjo 24 d. surengė pasitarimą statybų klausimu. Buvo išrinktas statybos darbų komitetas iš šešių narių, įdomu tai, kad į šį komitetą buvo išrinktas Karlas Degimas, kuris nebuvo bendruomenės narys ir juo tapo tik po kelerių metų. Bendruomenė jo asmenyje įsigijo gerbiamą, įtakingą ir išmintingą draugą bei rėmėją. Jis buvo pasiturintis laivininkystės bendrovės ir žemės sklypų savininkas.

Neturėdama nei pinigų, nei žemės sklypo, bendruomenė meldė Dievą pagalbos. Kaip tik tuo metu du gretimi sklypai senųjų miesto kapinių aikštėje ėjo iš rankų į rankas, kol pagaliau juos abu nupirko Degimas. Kitais metais jis miesto magistratui įteikė prašymą, kad leistų čia pastatyti baptistų maldos namus. Kadangi šie sklypai buvo numatyti gyvenamajai statybai, Degimas prašė, kad būtų pakeisti šių sklypų užstatymo reikalavimai. 1850 m. liepos mėn. prašymas buvo patenkintas. Degimas manė, kad jo misija esanti lyg ir užbaigta, bet greitai statybos reikalai pradėjo strigti, ir jis pasisiūlė visiškai perimti pastato statybos reikalus.

1851 m. sausį baržomis iš Štetino buvo atplukdytos plytos ir čerpės. Prasidėjo darbai, kurie buvo užbaigti stebėtinai greitai; tų pačių metų spalio pradžioje. Prieš pradedant statybą pastorium tapęs Ferdinandas Nymecas apie maldos namų atidarymą rašo Onkenui: „mūsų kopelės statyba pastaraisiais mėnesiais sukėlė didžiulį susidomėjimą. Mūsų brangus ponas Degimas sparčiai judėjo pirmyn. Viešpats užgrūdino jį didžio darbo metu įvairiais išpuoliais ir sutartą dieną - spalio 12-tą mes galėjome įsikelti į mūsų naująją šventovę ... Kapelė buvo perpildyta. Manoma, kad žmonių buvo apie 1,5 tūkstančio."

Vertinant žmonių požiūriu, pastatyti tokį didelį pastatą miesto centre - beveik neįmanomas dalykas; technikos, kokią turime dabar - nebuvo. Tai žmogaus rankų ir arkliukų pastangos.

Vėliau vienas iš kunigų pasakė: „Velnias turbūt miegojo, kai baptistai gavo tą sklypą statybai." Bendruomenė augo ir stiprėjo, kol 1944 m. karo bangos ir pasikeitus santvarkai Maldos namai buvo nacionalizuoti.

Lietuvai vėl tapus nepriklausoma 1991 m. Klaipėdos bendruomenei buvo grąžinti maldos namai. Atlikus būtiniausią pertvarkymą ir remontą, 1991 m. spalio 5 d. per pirmąsias pamaldas bažnyčia buvo iš naujo pašventinta. Kartu buvo švenčiama bendruomenės 150 m. sukaktis. Klaipėdos bendruomenė pastoviai kas penkeri metai pamini bendruomenės įkūrimo ir maldos namų jubiliejus.

Šiais metais 2016 m. spalio mėn. 8 d. (šeštadienį) minėsime 175 m. bendruomenės įkūrimo ir maldos namų pastatymo 165 metines.

Dievo žinioje mūsų praeitis. Dabar verčiant naują mūsų istorijos puslapį, maloningajam Dievui patikime savo ateitį.
Žvelgdami į nueito kelio metus, dėkojame Viešpačiui, kad seniai uždegto žiburio šviesa dar šviečia ir šiandien ir kad daugelis iš mūsų esame Dievo malonės stebuklų liudytojai.

Dėkojame tiems, kurie užrašė praeities įvykius, tapusius mūsų bažnyčios istorija.

 

Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');