Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Rugpjūtis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2016 m.  rugpjūtis

Sekmadienis 7 d.

Ketvirtadienis 4,11,18,25 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją : lz.1.1.10- 20. Ps.50,1-8, 22-23. Hebr. 11,1-3, 8-16. Luko 12,32-40.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
04 d. Gal. 1, 11-24.
11d. Ev. Jono 14,1-14.
18 d. 1 Petr. 1,12-21.
25 d. 2 Tęs. 2,13-17.

Pirmadienis 1,8,15,22,29 d.

Penktadienis 5,12,19,26 d.

Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos.
Laukiame jūsų 18 val.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 2,9,16,23,30 d.

Šeštadienis 6,13,20,27 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. Iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 3,10,17,24,31 d.

Sekmadienis 14 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Iz, 5,1-7. Ps.80,2-3, 9-20.
Hbr.11,29. 12,2. Luko 12,49-56.

 

Sekmadienis 21 d.

Sekmadienis 28 d.

Sekmadienis 4/09 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jeremijo 1,4-10. Ps,71,l-6. Hebr.12,18-29. Luko 13,10- 17.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jeremijo 2,4-13. Ps.81,2 11-17 Hebr.13,1-8. 15-16.
Luko 14,1- 7. 14.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Jeremijo 18,1-11.13-18.
Ps.139,1-6. Filemonui 1,1-21.
Luko 14,25-33.

  

Išgirstos mintys: 
Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ir nepajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau.


Tikėjimo garantas

Visi mes žinome, koks svarbus yra tikėjimas mūsų žemiškajame gyvenime. Tik tikėjimas mums suteikia viltį į gyvenimą amžinybėje. Tik tikėjimas mano gyvenimą pakeitė, išmokau išvengti daug blogybių, supratau ko turiu siekti, nes amžinybė brangiausia už viską. Tik tikėjimas Jėzumi Kristumi ją garantuoja.
Evangelijoje parašyta: Jono 3,36:
„Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti - gyvenimo nematys; virš jo kabo Dievo rūstybė."

Tikrasis gyvenimas tikėjime prasideda, kai save visiškai pavedame Jėzui Kristui. Aš patikėjau , Dievas mane priėmė toks koks esu, Jis man atleido mano nusižengimus. Supratau, kad Dievas mane išsirinko, suteikdamas žinią apie save, kad Jis mane myli ir leido tapti Jo vaiku.

„Visiems, kurie jj priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą." Evang. Jono 1,12.

Skaitant Dievo žodį, randame parašyta ; kad mes esame išgelbėti tikėjimu:
„Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana." Efez.2,8.

Tik tikėjimu turime viltį tapti išgelbėtais nuo amžinos pražūties. „Taigi krikščionio išgelbstintis tikėjimas yra tikėjimas Dievu, pasitikėjimas Dievo žodžių. Tai ką Jis pažadėjo -- įvyks. Bet ne mūsų tikėjimo silpnumas išpildo tą pažadą. Tai yra stiprumas Juo, kurio mes tikime ir pasitikime“ -  taip savo pamoksle, paliudijo pamokslininkas iš Anglijos PeterCrook, apsilankęs pas mus Gegužės mėn.

Ši tema, koks mūsų tikėjimas, kaip mes jį ugdome, ko tikimės, ar pilnai išpildome, ar pasisaviname išganantį tikėjimą savo gyvenime, -- man neduoda ramybės jau senai. Peter Crook savo pamoksle kalbėjo apie išgelbstintį tikėjimą. Biblijoje parašyta , kad mes gyvename tikėjimu. Biblija parodo, kad mes esame saugomi tikėjimo. Kokia didi Dievo meilė, koks nuostabus pažadas.

Melskim Dievo, kad suteiktų noro ir jėgos su meile Jam tarnauti.

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');