Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Birželis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 birželis

Sekmadienis 5 d.

Ketvirtadienis 2,9,16,23,30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją : 1 Karalių 17, 8-16. (17-24) Ps. 146. Gal. 1,11-24. Luko 7,11-17.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
02 d.  1 Tim.1,12-20.
09 d. Apd.12,1-19.
16 d. Ps. 111.
23 d. Ef.6. 10-20.
30d.  1 Jono3, 11-24.

Pirmadienis 6,13,20,27 d.

Penktadienis 3,10,17,24 d.

Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos.
Laukiame jūsų 18 val.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 7,14,21,28 d.

Šeštadienis 4,11,18,25 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. Iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 1,8,15,22,29 d.

Sekmadienis 12 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: 1 Karalių 17,8-16. (17-24) Ps.146. Gal.1,11-24. Luko 7,11-17.

 

Sekmadienis 19 d.

Sekmadienis 26 d.

Sekmadienis 3/07 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: 1 Karalių 19,1-4,5-7,8-15a.
Ps,42 ir 43. Gal.3,23-29.
Luko 8,26-39.

11:30 Pamaldos
Skaitome: 2 Karalių 2,1-2, 6- 14. Ps.77,2-3, 12-21. Gal.5,13- 25.
Luko 9,51-62.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: 2 Karalių 5,1-14. Ps.30. Gal.6,1-6 .7,16. Luko 10,1-11.(16-20)

  

Išgirstos mintys:
Bažnyčia—tai ne pastatas—tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų, bei priklauso Jo šeimai.

Bažnyčia - tai mes


Apaštalas Paulius apibudina Kristaus Bažnyčią, kaip kūną sudarytą iš įvairių narių, sujungtų j vieną.
„Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi - žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia." 1 Kor.12,12-13.

Paulius aiškina, kad mums derėtų vienodai rūpintis vieni kitais. Jėzus parūpino mums išgelbėjimą, priėmė j savo šeimą, suteikė savo Dvasią padarydamas mus savo atstovais pasaulyje. Kiekvienas tikintysis turi jam skirtą dovaną bei vaidmenį bažnyčioje ir pasaulyje.
„Tad, kol turite laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams."  Gal. 6,10.

Tikėjimo namiškiai yra mūsų šeima - bažnyčia mūsų artimiausi žmonės. Jėzus gyvena tikinčiųjų širdyse, mes per jo malonę atstovaujame šiame pasaulyje. Gyvenime mes esame Jo rankos ir kojos. Drauge mes galime padaryti kur kas daugiau, nei mes įsivaizduojame.
„O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen.“    Ef.3,20.

Dievas suteikė mums gebėjimą ką nors atlikti. Turime teisę maldoje kreiptis j Dievą. Paguosti, užjausti artimą, jam padėti. Skelbti Kristų savo gyvenimu, žodžiais malda. Mes visi žinome maldos reikšmę mūsų gyvenime. Svarbiausia pasikviesti Dievą j talką, tik Jis gali mums padėti, paguosti padrąsinti.

Yra reikmė, kad mūsų bažnyčios žmonės melstųsi už mūsų bažnyčios tikinčiuosius ir ateinančius pas mus, bendra malda. Anksčiau mūsų bažnyčia praktikavo vieną savaitės dieną vakare tam tikru laiku, kur tuo laiku bebūdavo - namuose, darbe ar kelionėje, kelias minutes skirdavo maldai už savo bažnyčią.

Numatėme kiekvieną savaitės antradienį, nuo 19:00 iki 21:00 mūsų bažnyčios žmonių maldą, už mūsų bažnyčios ateitį. Paaukokime tam savo laiką.


,,Dievas neragina mūsų eiti į bažnyčią, Jis ragina mus būti bažnyčia."

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');