book

  Citatos

        
„Ir visa tai matydami, žmonės darė nuodėmes;
nors ir tiek stebuklų Dievas buvo padaręs,
jie nepasitikėjo.“.
 Psalmės 78:3
"Jei matai vien tik tai, ką Jis dėl tavęs padarė, tavo Dievas nedidelis".
Oswaldas Chambersas

Добро  пожаловать  на  интернет-страницу
церкви  евангельских  баптистов  города  Клайпеда!

Эта страничка предназначена дла знакомства с нами, - общиной, существующей с 1841 года.

Здесь вы познакомитесь с нашей церковью и общиной, узнаете историю ее образования и развития. Также ознакомитесь с тем, во что мы верим и к чему стремимся. Познакомитесь с нашим вероисповеданием, служением и миссией.

Вы узнаете больше о церкви, а также можете узнать о Союзе Церквей Евангельских Баптистов Литвы и многое другое...

Ближайший график богослужений

Данной информацией призываем всех верующих действовать в трудной ситуации, следуя рекомендациям врачей и/гдш указам государственных властей, прежде всего, сохраняя твердое доверие к Господу Иисусу Христу, обещание которого безвозвратно: «Где двое или трое собраны во имя Мое,  там Я посреди них» (Мф 18, 20).

Ближайший график богослужений:

в первое воскресенье каждого  месяца - Вечеря Господня.
Обще богослужения  в 11:30 (для обоих, литовской и русской групп)

В остальные воскресения месяца:
богослужения на русском языке - в 09:30.
богослужения на литовском языке - в  11:30.

Draugų iš Vokietijos vizitas

2017.10.20    .TEMA: NAUJIENOS

20170917 022017 m. rugsėjo 17 d. ‒ sekmadienis ‒ buvo ypač turtingas Dievo dovanomis mūsų bendruomenei. Po gana ilgo laiko mus galėjo aplankyti Vilniaus „Naujojo Testamento“ bažnyčios pastorius Irmantas Pinkoraitis su žmona. Visi dėkojome Dievui už jam suteiktą sveikatą ir galimybę vėl tarnauti Dievo Žodžiu. Brolis Irmantas padėkojo už maldas, palaikymą ir paramą, suteiktą jo šeimai išbandymo metu.

Skaityti >

Bendruomenės 175 metų jubiliejus

2016.10.15    .TEMA: NAUJIENOS

Kebb-175 slide-12016 m. spalio 8 d. Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė kartu su draugais ir svečiais šventė 175 metų bendruomenės įkūrimo jubiliejų. Sulaukėme draugų iš Lietuvos baptistų bendruomenių priklausiančių Lietuvos ev. baptistų sąjungai, Klaipėdos miesto evangeliškų bendruomenių, Biblijos studijų centro, „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, LCC Tarptautinio Universiteto, gavome sveikinimus nuo mūsų užsienio draugų iš Vokietijos: partnerinės bendruomenės Weltersbache, Helmuto ir Dagmaros Freimanų ir kitų draugų.

Skaityti >