Dėl pamaldų ir bažnytinių patarnavimų viruso COVID-19 plitimo metu

Data: .

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė,
visada artima pagalba varguose.
Todėl nebijome, nors žemė sverdėtų,
nors kalnai griūtų į jūrų gelmę.
Ps 46,2-3


Artimiausais viešų pamaldų grafikas:

Ryšium su nacionaliniu karantinu paskelbimu nuo Lapkričio 7 d. iki Gruodžio 17 d.  24:00 val.
nutarta šiuo laikotarpiu susilaikyti nuo pamaldų ir organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu.

Dėl Gruodžio mėn. pamaldų informuosime papildomai.

 

Grėsmės akivaizdoje susiduriame su pagunda mestis į kraštutinumą: lengvabūdišką nerūpestingumą iš vienos pusės bei perdėtą baimę – iš kitos.

Šiuo raštu raginama visus tikinčiuosius sudėtingoje situacijoje elgtis, paisant gydytojų rekomendacijų bei pasaulietinės valdžios nurodymų, aukščiau visko išlaikant tvirtą pasitikėjimą Bažnyčios Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kurio pažadas neatšaukiamas: Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų (Mt 18,20).
 
1.    Tie bažnyčios nariai ar lankytojai, kurie žino arba įtaria, kad yra viruso platintojai, ir po karantino pabaigos turėtų susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose, kad nepakenktų artimo sveikatai ir gyvybei.
2.    Besibaiminantys užkrėtimo bažnyčios nariai ir lankytojai yra raginami elgtis pagal krikščionišką laisvę: iš viso susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose arba jų metu neiti Šventosios Vakarienės.
3.    Apsisprendę arba dėl ligos negalintieji dalyvauti pamaldose, kviečiami melstis namuose ir pamaldų laiką skirti maldai bei  Šventojo Rašto skaitymui.
4.    Taip pat šiuo metu raginama atsisakyti bendro vaišinimosi po pamaldų (kavos, arbatos, užkandžių).
5.    Epidemijos išplitimo atveju, laidotuvėse dalyvauti rekomenduojama tik patiems artimiausiems žmonėms.


Melskimes vieni už kitus ir palaikykime artimą bendrystę.